Byggeri - tema

Bæredygtigt byggeri & anlæg

Danmark og resten af verden står over for massive udfordringer. For at overholde Parisaftalen, skal Danmark reducere sit udslip af drivhusgasser med 70 pct. i 2030 i forhold til 1990-niveau. Det kræver en bred involvering af fagfolk, der kan komme med konkrete bud på, hvordan man løser klimaudfordringerne uden at kompromittere samfundets sociale og økonomiske bæredygtighed. Foreningen af Rådgivende Ingeniører repræsenterer globalt ca. 29.000 medarbejdere med specialistkompetencer, der gør dem i stand til at bidrage til fremtidens bæredygtige løsninger.

Denne viden forpligter, og derfor ønsker vi at bidrage proaktivt til Danmark og verdens omstilling til bæredygtige samfund, som kan gives videre til de næste generationer. Til dette anbefaler vi, at man fra politisk hold styrker reguleringen af sektoren ved f.eks. at stille krav til et fælles datagrundlag, fælles beregningsprincipper og datamodeller til vurdering af virkninger på bl.a. klimaet og krav om CO2e-reduktioner, totaløkonomiske beregninger og fair arbejdsvilkår.

For yderligere info kontakt Majbritt Juul mj@frinet.dk.

 

Level(s) - fælles europæisk certificering
Level(s) - fælles europæisk certificering
Det nye fælleseuropæiske framework for bæredygtighed, Level(s), kan nu findes i en officiel udgave. Level(s) definerer et fælles sprog for bæredygtighed og introducerer 16 indikatorer til måling af bæredygtigheden fordelt på 6 overordnede emner (Macro Objectives). Særlig de danske rådgivende har bidraget væsentligt til den endelige udgave fra EU.
Bæredygtig transportinfrastruktur
Bæredygtig transportinfrastruktur
Mobilitet og infrastruktur er helt afgørende for et moderne samfund. Velfungerende mobilitet er en forudsætning for virksomhedernes konkurrenceevne, for udvikling af byer og landområder og for borgernes og samfundets velfærd.
FRI vinder international pris for rapport om bæredygtighed
FRI vinder international pris for rapport om bæredygtighed
Pressemeddelelse: Natten til tirsdag den 10. september 2019 vandt Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, den internationale anerkendelse FIDIC Award 2019, for sit arbejde med bæredygtighed og FN’s verdensmål. Prisen blev overrakt på den årlige FIDIC-konference i Mexico City.
FRI arbejder for frivillig bæredygtighedsklasse i BR
FRI arbejder for frivillig bæredygtighedsklasse i BR
Trafik-, Bygge- og Boligministeren meddelte tidligere på året, at styrelsen (TBST) skulle udarbejde et forslag til en frivillig bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet. TBST arbejder nu på sidste fase af anbefalingen til ministeren. FRI har været dybt involveret i arbejdet.
Fælles rammer for bæredygtigt byggeri i Europa
Fælles rammer for bæredygtigt byggeri i Europa
I EU arbejder man i øjeblikket med en ”standard” for bæredygtigt byggeri – der bliver kaldt Level(s). Level(s) skal testes i praksis gennem forskellige byggeprojekter. I FRI (og Danmark generelt) har vi interesse i at få et system som Level(s) til at passe de nuværende og kommende med de danske systemer.
Fælles rammer for bæredygtigt byggeri i Europa
Fælles rammer for bæredygtigt byggeri i Europa
I EU arbejder man i øjeblikket med en ”standard” for bæredygtigt byggeri – der bliver kaldt Level(s). Level(s) skal testes i praksis gennem forskellige byggeprojekter. I FRI (og Danmark generelt) har vi interesse i at få et system som Level(s) til at passe de nuværende og kommende med de danske systemer.
Kommunerne skal skabe bæredygtige løsninger
Kommunerne skal skabe bæredygtige løsninger
Debat: Bæredygtighed og FN's 17 verdensmål kan føles lidt abstrakte. Kommunerne har muligheden for at tage det ned på et konkret niveau, som bygningsejere for blandt andet vuggestuer, skoler og ældreboliger. Og de der tænker i byrum og klimasikring af vores byer.
Tillæg til ydelsesbeskrivelserne om Bæredygtighed i byggeriet
Tillæg til ydelsesbeskrivelserne om Bæredygtighed i byggeriet
FRI og Danske Arkitektvirksomheder udgav i 2017 en betaversion til et kommende tillæg til ydelsesbeskrivelserne om Bæredygtighed i byggeriet. Betaversionen kan anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse med bæredygtighed. Der er tale om en foreløbig version, som er lavet med det formål at høste erfaringer fra brug af tillægget i praksis.
Tillæg til ydelsesbeskrivelserne om Bæredygtighed i byggeriet
Tillæg til ydelsesbeskrivelserne om Bæredygtighed i byggeriet
FRI og Danske Arkitektvirksomheder udgav i 2017 en betaversion til et kommende tillæg til ydelsesbeskrivelserne om Bæredygtighed i byggeriet. Betaversionen kan anvendes som grundlag for rådgivning i forbindelse med bæredygtighed. Der er tale om en foreløbig version, som er lavet med det formål at høste erfaringer fra brug af tillægget i praksis.
Debat: Få forskning i byggeriets processer op i gear
Debat: Få forskning i byggeriets processer op i gear
Misforholdet mellem byggeriets betydning for vores samfund, og i hvor høj grad vi prioriterer at skabe innovation og udvikling i bygge- og anlægsbranchen, er en udfordring for branchen og for samfundet, skriver en række direktører.es til næste generation.