Kommunerne skal skabe bæredygtige løsninger

Debat: Bæredygtighed og FN's 17 verdensmål kan føles lidt abstrakte. Kommunerne har muligheden for at tage det ned på et konkret niveau, som bygningsejere for blandt andet vuggestuer, skoler og ældreboliger. Og de der tænker i byrum og klimasikring af vores byer.

 

Kommunerne bør gå forrest og tænke bæredygtighed ind i byggeriet, i driften af bygninger og ved at energieffektivisere. Diskussioner om bæredygtighed kan være noget som foregår i højtflyvende diskussioner på verdensplan. Men kommunerne har muligheden for at gribe " bæredygtighedsbolden" og reelt gøre forskel for borgerne. Det vil vi også se ved den kommende uges C40 topmøde.

Drift af bygninger og byggeriet er et oplagt sted at tage fat. Ser vi alene på udledninger af drivhusgasser, så står byggeriet samlet set for op mod 40 pct. FRI mener, at den nye regering skal stille krav til bæredygtighed herunder byggeriets klimabelastning. For efterspørgslen hos bygningsejerne skaber endnu ikke det rette momentum til, at vi i Danmark når vores klimamål.

Bør gå forrest

Inden kravene er indfaset, vil vi opfordre til, at kommunerne af frivillighedens vej går forrest og stiller krav til bygningers samlede CO2e-aftryk. Det vil være med drive udviklingen den rigtige vej. For eksempel som i Roskilde Kommune, som har en målsætning om 25% besparelse for indlejret energi og miljøpåvirkning. Bæredygtighedsbegrebet er også forbrug af energi. Her har kommunerne et stort efterslæb, som FRI's State og the Nation 2016 pegede på. Den nye regering vil komme med ønsker til yderligere energieffektiviseringer i offentlige bygninger.

Det håber vi kan hjælpe til at kommunerne prioriterer energieffektiviseringer, som både kan spare penge og give borgerne et bedre indeklima.

Bæredygtighed er meget mere end klimaaftryk. Det er også sociale og økonomiske aspekter. Derfor arbejder FRI for at bygningernes klimaaftryk bliver en del af de obligatoriske bæredygtighedskrav, som bør blive en del af bygningsreglementet.


Helhedsorienterede bæredygtige løsninger

Det er også vigtigt at kommunerne går forrest og generelt tænker i helhedsorienterede bæredygtige løsninger. Hvis man f. eks. bruger god tid i planlægningsfasen og beregner, om det ud fra bæredygtighedskriterier er bedst at renovere en bygning eller rive den helt ned og bygge nyt, så får man den mest optimale løsning. Man tager altså et totaløkonomisk perspektiv (LCC), hvor man tager udgifter til både investering, drift og bortskaffelse med i betragtning. I den forbindelse bør reglerne for kommunernes anlægsloft gentænkes, så dette ikke bremser projekter der er godt for miljøet, borgerne og kommunernes økonomi. Det handler om at skabe bedre plads under anlægsloftet, hvis projekter indgår i kommunernes strategi for asset management/planlagt vedligehold.


Gode eksempler

Der er allerede gode eksempler på, at kommuner går forrest og viser vejen. For eksempel Middelfart Kommune, der med Middelfart Rådhus, har fået den højeste score på bæredygtighedsskalaen - nemlig en DGNB Platin certificering. Og Sønderborg Kommunes " ProjectZERO", som vil reducere områdets samlede CO2-udledning til 0 allerede i 2029. Så mulighederne er der. Hver kommune kan udvikle lokale løsninger, som giver mening i lokalt. Det bringer bæredygtig og verdensmålene ned på et niveau, som er relevant for alle borgere.

Læs mere om samme emne

FRI's anbefalinger til scenarier for 2035 indenfor byggeri, mobilitet og forsyning
FRI's anbefalinger til scenarier for 2035 indenfor byggeri, mobilitet og forsyning
FRI har siden oktober 2017 lanceret tre rapporter: Fremtidens Forsyning 2035; Byggeriet 2035– en foresight analyse samt Fremtidens Mobilitet – fire scenarier for 2035. Alle tre rapporter skitserer en række scenarier og trends for udviklingen i hver enkelt sektorer. Nu har FRI udarbejdet et særligt tillæg til hver rapport til internt brug for FRI's medlemsvirksomheder.