National Strategi for Bæredygtigt Byggeri

 

Den nationale strategi for bæredygtigt byggeri er netop blevet præsenteret i sin endelige form. Strategien udgør regeringens sektorhandlingsplan for bygge- og anlægssektoren, og FRI har været en væsentlig bidragyder til arbejdet, både i form af vores bidrag gennem Klimapartnerskaberne i 2019 og 2020 og med input i de politiske forhandlinger, det har bl.a. været vigtigt for FRI, at der kom reelle krav om CO2-grænseværdier til nybyggeriet – og at der kommer fart på udviklingen af EPD’er (Miljøvaredeklarationer), så Bæredygtighed bliver en ”level playing field” og noget der kan måles og regnes på.

Download strategien

Læs mere om samme emne

Hvordan er retsstillingen, hvis en samarbejdspartner går konkurs e.l.?
Hvordan er retsstillingen, hvis en samarbejdspartner går konkurs e.l.?
FRI har lavet en meget kort gennemgang af de forskellige scenarier, der dukker op, hvis ens samarbejdspartner fx bygherre/totalentreprenør, hoved-/totalrådgiver eller entreprenør går konkurs. Redegørelsen er ikke udtømmende og kan ikke træde i stedet for eller erstatte konkret juridisk rådgivning.
Level(s) - fælles europæisk certificering
Level(s) - fælles europæisk certificering
Det nye fælleseuropæiske framework for bæredygtighed, Level(s), kan nu findes i en officiel udgave. Level(s) definerer et fælles sprog for bæredygtighed og introducerer 16 indikatorer til måling af bæredygtigheden fordelt på 6 overordnede emner (Macro Objectives). Særlig de danske rådgivende har bidraget væsentligt til den endelige udgave fra EU.