Nu skal den frivillige bæredygtighedsklasse afprøves

En lang række af FRI’s medlemsvirksomheder skal med støtte fra Realdania være med til at afprøve den frivillige bæredygtighedsklasse. Målet med den frivillige bæredygtighedsklasse, som administreres af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, er at fremme bæredygtigt byggeri i Danmark. Men indtil ordningen træder endeligt i kraft, vil der over de kommende to år være en afprøvningsperiode, hvor bygherrer kan tilmelde projekter til styrelsens ”casebank”, som hele branchen derefter kan lære af.  

De medvirkende FRI-virksomheder er: 

AB Clausen, AI-gruppen, COWI, DEM, Henneby Nielsen, Holmsgaard, MOE, NIRAS, Rambøll, Søren Jensen og Wissenberg.

 

Læs mere om samme emne

FRI's anbefalinger til scenarier for 2035 indenfor byggeri, mobilitet og forsyning
FRI's anbefalinger til scenarier for 2035 indenfor byggeri, mobilitet og forsyning
FRI har siden oktober 2017 lanceret tre rapporter: Fremtidens Forsyning 2035; Byggeriet 2035– en foresight analyse samt Fremtidens Mobilitet – fire scenarier for 2035. Alle tre rapporter skitserer en række scenarier og trends for udviklingen i hver enkelt sektorer. Nu har FRI udarbejdet et særligt tillæg til hver rapport til internt brug for FRI's medlemsvirksomheder.