BR18-vejledning: Lyd i kontor- og hospitalsbyggeri

TBST har udsendt forslag til en ny vejledning om lydforhold i kontor- og hospitalsbyggeri til kommentering hos FRI.


 

Bygningsreglementet indeholder i dag relativt omfattende krav til boliger, daginstitutions- og undervisningsbyggeri, men kun enkelte forslag til projekteringsværdier for ganske få rumtyper i hhv. kontorbyggeri og hospitaler, lægehuse og klinikker. Det har været ønsket at udbygge vejledningen for disse bygningstyper, så den i højere grad dækker de mest almindelige forhold, der skal tages højde for i forbindelse med projektering af lydforhold i netop kontor- og hospitalsbyggeri. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har derfor bedt SBi udarbejde forslag til nye værdier, der vil kunne indarbejdes i den eksisterende vejledning til BR18. For at få størst mulig enighed og opbakning til de nye vejledende værdier, ønsker vi derfor nu at høre jeres kommentarer til forslaget.

Det er hensigten, at indholdet i det fremsendte udkast erstatter ’Vejledning til kontorbyggeri’ og ’Vejledning til hospitaler, lægehuse og klinikker’, hhv. afsnit 5 og 6, under bygningsreglementets vejledning om lydforhold.

Da der er tale om vejledning og altså ikke egentlige krav, er dette således ikke en officiel høring, men vi vil sætte stor pris jeres kommentarer, så vi kan opnå bedst mulig faglig kvalitet og relevans ift. den konkrete brug af værdierne.

Vejledning: Lyd i kontorer og hospitaler

Kommentarskema

Læs mere om samme emne

Endelig tekst til klimakrav i BR18
Endelig tekst til klimakrav i BR18
Vi kender nu den endelige tekst, som vil blive indført i BR18 om bygningernes klimaaftryk gældende fra 1. januar 2023. Teksten bliver dog først officielt offentliggjort omkring oktober.
EPD'er
EPD'er
Ønsker man at anvende EPD'er i sin beregning, kan alle danske EPD'er findes hos EPD Danmark.