Høring: BR18 – udkast om implementering af klimakrav

Bolig- og Planstyrelsen har sent udkast om implementering af klimakrav i BR18 i høring. Eventuelle bemærkninger bedes sendt til Majbritt Juul mj@frinet.dk senest den 11. maj i skemaet herunder.

Den 3. maj 2022 kl. 10-12 afholder Bolig- og Planstyrelsen et åbent webinar om ændringerne. Tilmelding er ikke nødvendig, og webinaret kan tilgås via linket her. Du finder høringsmateriale herunder.

  1. Høringsbrev fra BPST
  2. Bekendtgørelsesteksten i høring indsat i et skema, hvor man bedes indføje kommentarer
  3. Skema med bygningsmodellen som i høringsmaterialet er et bilag 2 indeholdende en tabel 6. I skemaet er en kolonne indsat til bemærkninger
  4. Bilag 2, tabel 7: Generisk datagrundlag 2023. Dette dokument er ikke overført i et skema, bemærkninger til dette materiale bedes holdt særskilt

Andre høringer og høringssvar