Kommentering: Hvad skal med i LCA-beregningen?

BPST påtænker at udgive en beskrivelse af, hvad der skal regnes med i LCA-beregningen, som skal indgå som en af hjørnestenene i LCA-kravet, der skal træde i kraft fra 1. januar 2023. Dette kaldes bygningsmodelen. Styrelsen forestiller sig at medtage en overordnet bygningsmodel i et bilag til bygningsreglementet, mens en mere detaljeret model udgives efterfølgende.

Den detaljerede model er udarbejdet af Arkitema og COWI i samarbejde med DK-GBC, BUILD og Bolig- og Planstyrelsen.

Styrelsen er nu klar til at udsende denne bygningsmodel i en kommenteringsrunde. Bygningsmodelen kommer i de to niveauer, som er nævnt ovenfor. Excel-arket indeholder den detaljerede model og skal foldes ud med de plusser, der er yderst til venstre på arket. De grønne felter viser de linjer, som skal medregnes og de røde felter viser de linjer, der ikke skal medregnes.

Bygningsmodellen hænger nøje sammen med hvilket areal, der skal medregnes i LCA-beregningen, og tommelfingerreglen er, at hvis materialeforbruget skal medregnes, så skal der også indregnes et etageareal. Vi benytter det almindelige etageareal fra §455, dog med et par modifikationer:

1) Alle kælderarealer, affaldsrum i terrænniveau og sikringsrum medregnes.

2) Udvendige ramper, trapper, brandtrapper og altangange, medregnes alene med 25 pct.

3) Garager til enfamiliehuse og rækkehuse og lignende medregnes alene med 50 pct

4) Carporte, udhuse, overdækninger, skure og lignende medregnes alene med 25 pct

5) Der medregnes ikke fritliggende garager, carporte, skure, overdækninger eller lignende.

Bemærk, at dette stadig ikke er endeligt og kan blive ændret før eller efter høringen.

Den endelige form, som Excel-arket skal udgives i, har Styrelsen endnu ikke afklaret. Men de håber, I vil kommentere på niveauet for, hvad der skal medregnes. Hvis I kommenterer på Exceldokumentet, så skriv meget gerne linjenummeret som jeres kommentar angår.

Har du bemærkninger til forslaget er fristen 11. marts og svaret skal sendes til mj@frinet.dk.

Derudover arrangerer Styrelsen et Teams-møde, hvor de præsenterer modellen. Det er for alle interesserede, så send gerne mødeindkaldelsen videre til andre, der interesserer sig for dette. Dette møde ligger d. 4. marts 2022 kl. 13.30-15.00 og kan tilmeldes ved at sende en mail til Majbritt Juul mj@frinet.dk.

Andre høringer og høringssvar

Høring: Ydelsesbeskrivelsestillæg om Bæredygtighed
Høring: Ydelsesbeskrivelsestillæg om Bæredygtighed
FRI, Danske Arkitektvirksomheder og Bygherreforeningen har med støtte fra Realdania udarbejdet et tillæg til Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018, som skal hjælpe parterne med at indkøbe bæredygtighedsydelser. Tillægget er nu så vidt, at organisationerne sender udkastet i høring.