Vejledning om den certificeredes virke i lovliggørelsessager

Lovliggørelsessager fx af brand på plejehjem har været en noget rodet affære, med blanding af BR18’s regler om brug af certificeret kombineret med gamle bygningsreglementer, som hverken helt eller halvt passer sammen. Plan- og Boligstyrelsen har udgivet en vejledning, der fortæller, hvad de certificeredes rolle er.

Læs mere om samme emne

Endelig tekst til klimakrav i BR18
Endelig tekst til klimakrav i BR18
Vi kender nu den endelige tekst, som vil blive indført i BR18 om bygningernes klimaaftryk gældende fra 1. januar 2023. Teksten bliver dog først officielt offentliggjort omkring oktober.
FRI_kontrolplan_brand
FRI_kontrolplan_brand
I regi af FRI’s brandgruppe har NIRAS, Safedesign og COWI samlet deres viden til kontrolplaner for projektering og udførelse – som kan bruges af alle.