Vejledning om den certificeredes virke i lovliggørelsessager

Lovliggørelsessager fx af brand på plejehjem har været en noget rodet affære, med blanding af BR18’s regler om brug af certificeret kombineret med gamle bygningsreglementer, som hverken helt eller halvt passer sammen. Plan- og Boligstyrelsen har udgivet en vejledning, der fortæller, hvad de certificeredes rolle er.

Læs mere om samme emne

Bygningsreglement 2018 og ny certificeringsordning
Bygningsreglement 2018 og ny certificeringsordning
Bygningsreglementet og certificeringsordningerne for konstruktion og brand ændrer på mange områder væsentligt på rådgivernes arbejde. Under temaet finder du status, høringer, FRI's holdning og løbende information om emnerne.
Temaside om certificering brand og konstruktion
Temaside om certificering brand og konstruktion
Det er ikke nogen hemmelighed, at certificeringsordningerne ikke har haft den nemmeste start. Trafik- og Byggestyrelsen har for at hjælpe med at besvare de mange spørgsmål og uklarheder lavet en ny temaside.