Bliv opkvalificeret til CCS

Kom på forkant med fremtiden og få styr på Cuneco Classification System (CCS).

Cuneco Classification System (CCS) er et nyt fælles system til entydig udveksling af informationer fra idé til driften af et byggeri.

Anvendelsen af CCS kræver nye kompetencer, arbejdsprocesser og ikke mindst en målrettet implementeringsindsats.

Bips og cuneco tilbyder derfor gratis opkvalificering til CCS. Der er mulighed for at deltage i kurser, introduktionsmøder, rådgivning mv., samt et såkaldt STARTprojekt.

Et STARTprojekt er skræddersyede implementeringsforløb for virksomheder med rådgivning og undervisning i CCS ifm. et aktuelt byggeprojekt. Der vil være fokus på CCS, hvor det er

relevant for netop din virksomheds projekt, fx hvordan I bruger CCS i programmeringen, IKT-aftaler, håndtering af bygningsdele og rum, analyser og beregninger, udbud/tilbud etc.

Der blev i første omgang bevilget 8 mio. kr. til projektet og i august 2014 blev der bevilget yderligere 1,3 mio. kr. Projektet løber derfor til april 2015. Midlerne kommer fra EU's Socialfond og Region Hovedstaden. Virksomheder, der vil deltage, skal derfor have adresse i Region H.

Virksomhederne skal investere medarbejdernes tid, og så leverer cuneco gratis undervisning, formidling, læringsmateriale og support til medarbejderne. Så kom på forkant med fremtiden, og bliv opkvalificeret.

Mere information.

Læs mere om samme emne

Level(s) - fælles europæisk certificering
Level(s) - fælles europæisk certificering
Det nye fælleseuropæiske framework for bæredygtighed, Level(s), kan nu findes i en officiel udgave. Level(s) definerer et fælles sprog for bæredygtighed og introducerer 16 indikatorer til måling af bæredygtigheden fordelt på 6 overordnede emner (Macro Objectives). Særlig de danske rådgivende har bidraget væsentligt til den endelige udgave fra EU.