Energirigtigt byggeri

40% af den energi Danmark forbruger bliver brugt i vores bygninger. Det betyder, at der er væsentlige potentialer for at spare energi både til at bygge vores bygninger og i driften af dem.

Rådgivende ingeniører arbejder intensivt med at forbedre energieffektiviteten i bygninger. Energieffektivitet er ikke bare mere isolering, men også forsyning køling, indeklima, bæredygtighed er med i overvejelserne.

Under dette tema har vi samlet en række artikler, der alle handler om energirigtigt byggeri.

FRI er desuden deltager i en række aktiviteter om energiforbedringer i byggeriet. F.eks. initiativet InnoByg, som er byggebranchens innovationsnetværk for energieffektivt og bæredygtigt byggeri - innobyg.dk

 

Aktuelt

New European Bauhaus – DESIRE ”Designing the irresistible circular society”
New European Bauhaus – DESIRE ”Designing the irresistible circular society”
I en EU-konkurrence om innovation og ”lighthouse”-demonstrationsprojekter for at skabe en bevægelse mod cirkulære og grønne løsninger er FRI med DI og Bloxhub som hovedaktører en af de fem vindere af i alt 25 mio Euro. Og selv om Bauhaus-konceptet mest er kendt fra arkitektverdenen er der også brug for rigtig meget ingeniørviden. Projektet kaldes DESIRE (designing the irresistible circular society) starter i august og kører i to år.
Krav til LCA-beregninger i Bygningsreglementet
Krav til LCA-beregninger i Bygningsreglementet
Fra 1. januar 2023 kommer der konkrete krav til dele af bæredygtighed i byggeriet – bygningernes klimaaftryk. I FRI følger vi arbejdet tættere end de fleste, og her er en kort opsummering af det, vi ved, selvfølgelig med forbehold for ændringer.
Fokus på kuldebroer sikrer mere retvisende energiberegninger
Fokus på kuldebroer sikrer mere retvisende energiberegninger
Bygningsreglementets skærpede energikrav udfordrer håndteringen af kuldebroer i praksis. En udbredt misforståelse er, at når der isoleres mere, må kuldebroerne tilsvarende blive mindre i både størrelse og antal. Faktum er, at kuldebroers indflydelse på klimaskærmens varmetab er langt større i dag end for 10 år siden. Det fremgår af en ny publikation om kuldebroer og deres indflydelse på bygningers varmetab. Publikationen indeholder eksempler, som kan give inspiration for arbejdet. Hent publikationen her