}
Høring: Grøn energiscreening

Efter ændringen af Almenboligloven skal der gennemføres en grøn screening mv. af alle renoveringsstøttesager i den almene boligsektor. I forbindelse med aktivering af venteliste-køen er det prioriteret at sikre, at der i tilknytning til renoveringerne gennemføres yderligere grønne tiltag, der oplagt kan indpasses og supplere renoveringerne. Der er den betingelse for renoveringsstøtten, at boligorganisationen gennemfører en grøn screening af renoveringen. Og da Landsbyggefonden har travlt med at komme i gang med projekterne, er der meget kort frist for kommentarer. Send kommentarer til Inge Ebbensgaard ime@frinet.dk senest mandag d. 29. juni.