}
Høring: Strategi for bæredygtigt byggeri
Boligudvalget og Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget holder en åben virtuel høring om regeringens udspil til en strategi for bæredygtigt byggeri fredag den 22. januar 2021 kl. 10.00-12.00

Målet med høringen er, at udvalgene med afsæt i regeringens udspil til en strategi for bæredygtigt byggeri fra december 2020 kan grave et spadestik dybere og indsamle yderligere faglig og teknisk baggrundsviden og samtidig få inspiration til de igangværende politiske drøftelser. Med udspillet ønsker regeringen bl.a. at indfase krav til byggeriets klimaaftryk. Høringen vil tage udgangspunkt i oplæg inden for fagområder, som er fælles for udvalgene. Oplæggene vil omfatte følgende emner:

Livscyklusanalyser

CO2 grænseværdier

Eksisterende EU-standarder og udviklingen i et nationalt og europæisk perspektiv

Strategien set i forhold til klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren

Beskæftigelsespotentialer ifm. energirenoveringer

Mere bæredygtigt byggeri og renoveringer af bygningsmassen

Programmet
 er kan læses her.

Høringen tv-optages og kan streames
Høringen afholdes virtuelt. Interesserede kan følge høringen direkte og forskudt via tv-transmissionen på Folketingets hjemmeside.