Omstilling af bygge- og anlægsbranchen til cirkulært byggeri

Innovationsfonden og Realdania  har igangsat store udbud om cirkulært byggeri og anlæg. DTU Byg melder DTU  sig på banen og tilbyder at de gerne vil tilbyde samarbejde.

Den grønne omstilling i Danmark kræver byggebranchens massive bidrag, og for at fremme dette er Innovationsfonden og Realdania gået sammen om at støtte forsknings- og udviklingsprojekter til bygge- og anlægssektorens omstilling til cirkulær ressourceøkonomi med 40 mio. kr. Det forventes, at projekterne bidrager med ambitiøse svar på, hvordan sektorens aktører markant kan reducere ressourceforbruget og udledning af drivhusgasser inden for rammerne af en cirkulær ressourceøkonomi - en omstilling, som samtidig kan være en økonomisk gevinst for virksomhederne. Tiltaget bakkes op af et Erhvervsforskeropslag, hvor de 2 fonde i fællesskab investerer i op til 15 nye Erhvervs-phd-projekter. Her kan virksomheder, offentlige organisationer og forskningsinstitutioner udvikle nye løsninger inden for cirkulært byggeri. Dette er en unik mulighed for at udvikle rådgivende ingeniørfirmaer til fremtidens marked med bæredygtige løsninger

EU Kommissionen er netop udkommet med ”En ny handlingsplan for den cirkulære økonomi” (marts 2020), hvor bygge- og anlægsbranchen er udpeget som central værdikæde. Fondenes initiativer ligger fint i tråd med dette, og forbereder den danske byggebranche på en international udvikling.

På DTU Byg er der fokus på forskning og innovation inden for netop cirkulært byggeri og anlæg, og instituttet ønsker et tæt samarbejde med branchen for i fællesskab at bygge omstillingen på et evidens- og vidensbaseret grundlag, kontakt Professor Lisbeth Ottosen (limo@byg.dtu.dk).