Særligt erhvervsforskeropslag 2020: Cirkulært Byggeri

Innovationsfonden og Realdania er gået sammen om et målrettet Erhvervsforskeropslag om cirkulært byggeri.


 

Man investerer i fællesskab i op til 15 nye Erhvervsforsker-projekter, hvor virksomheder, offentlige organisationer og forskningsinstitutioner skal udvikle nye løsninger inden for cirkulært byggeri.

Ambitionen er et markant og gennemgribende, praksisorienteret forskningsboost til byggeriet, som skal fremme Danmarks bæredygtige omstilling.

Der åbnes for ansøgninger 6 uger før ansøgningsfristen den 30. april 2020.

Forventet opstart ultimo 2020.

Opslaget inviterer til erhvervsrettede forskningsprojekter, som udfordrer eksisterende paradigmer gennem for eksempel en ny systemtænkning og værdikædeinnova­tion, materialeudvikling, nye kontrakt-koncepter og nye forretningsmodeller på tværs af sektorer.

Forskningen foregår i tæt samarbejde mellem virksomheder/offentlige organisationer og universiteter/forskningsinstitutioner. De op til 15 erhvervsforskere vil blive ansat i virksomhederne/offentlige organisationerne og samtidig udgøre et praksisorienteret, tværfagligt forskningsteam i regi af BLOXHUB, hvor forskerne udvikler viden i dialog med hinanden, og hvor der løbende udveksles erfaringer.  

For at hjælpe nye samarbejdsrelationer mellem virksomheder, offentlige organisationer og forskningsinstitutioner på vej vil Innovationsfonden, Realdania og BLOXHUB frem mod ansøgningsfristen den 30. april 2020 afholde matchmaking-events for interesserede ansøgere.