energi - tema

Energiaftalen

Her på siden har vi samlet information om Energiaftalen, som blev indgået i 2018.

Du kan downloade Energiaftalen på Energistyrelsens hjemmeside

Forsyningsscenarier 2035

Her kan du læse rapporten ”Fremtidens forsyning 2035 – fire mulige scenarier”- konsekvenser og muligheder af de politiske beslutninger.

 

 

Energispareindsatsen

Med energiaftalen af d. 21. februar 2008 har Danmark sat en række ambitiøse mål for energibesparelser.

 

 

Rapport: Fremtidens forsyning 2035 - fire mulige scenarier

Med rapporten ”Fremtidens forsyning 2035 – fire mulige scenarier” ønsker FRI at levere et debatoplæg, som gør det muligt at forstå konsekvenser og muligheder af de politiske beslutninger, som bliver truffet i forhold til forsyningssektoren i Danmark.