Pressemeddelelse: Ny rapport giver friske bud på en klar vision om fremtidens forsyning

Hvor får vi drikkevand fra i fremtiden, hvilke energikilder kan vi vælge imellem, og hvem fjerner vores affald? Er det private aktører eller en central og kollektiv forsyningsstyrelse? Og hvad betyder det for pris og grøn omstilling? Det er nogle af de spørgsmål, en ny rapport fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører tager under behandling.


 

Rapporten opstiller fire fremtidsscenarier for en af landets vigtigste sektorer, nemlig forsyningssektoren. Sektoren omsætter årligt for 92 mia. kr., beskæftiger 22.000 medarbejdere og står for 14% af Danmarks eksport. Men det er også en sektor, hvor investeringerne er langsigtede, og hvor vi skal leve længe med de beslutninger, vi træffer i dag.

”Derfor er der et stort behov for at skabe debat om fremtidens forsyning. Målet med vores uvildige rapport er at gøre det muligt at forstå konsekvenser af de politiske beslutninger, der skal tages på området,” siger Henrik Garver, adm. direktør, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI.

For et år siden fremlagde Venstre-regeringen den hidtil første samlede strategi for forsyningssektoren. Her stillede energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt en effektiviseringsgevinst på 5,9 mia. kr. i udsigt som følge af øget privatisering. Det potentiale er FRI enig i, men FRI efterspørger en mere ambitiøs retning end blot ”effektivisering” som et mål i sig selv:

”Vi mangler et klart billede af, hvilken forsyningssektor regeringen ønsker. Vi savner en vision. Selvom vi ser det som naturligt, at langt større dele af sektoren skal underlægges en markedslogik, så vil vi advare imod at opgive den stramme regulering af de naturlige monopoler for hurtigt. Det risikerer at gå ud over den grønne omstilling og at give store tab pga. forspildte investeringer. Ambitionen med vores arbejde er at sikre en retning, og at kende konsekvenserne af vores valg,” siger Henrik Garver.

Nødvendigt at bryde traditionelle monopoler
Rådgivende ingeniørvirksomheder er ikke direkte part i forsyningssektoren, men de har stor viden om sektorens struktur, udfordringer og muligheder. Rapportens fire scenarier beskriver mulige retninger, der alle tager udgangspunkt i megatrends som klimaforandringer, ny teknologi og urbanisering, og de fordele og ulemper der ligger i disse. FRI peger ikke på ét af de fire som det rigtige for, hvordan sektoren bør se ud i 2035, men peger på en kombination af elementer fra flere scenarier som det ideelle.

FRI vurderer, at vi skal forberede os på et opgør med de traditionelle monopoler og silo-strukturen for at skabe øget effektivitet, vi skal styrke konkurrencen og markedsdannelsen og dermed sikre en garanti for fortsat forsyning til alle (hvilket ikke er en selvfølge i et privatiseret marked). For FRI er det centralt, at vi får styrket konkurrencen mellem forsyninger, at det sker med afsæt i nye teknologiske muligheder, og at det samtidig understøtter en fortsat bæredygtig omstilling til gavn for både danskere og eksportvirksomhed. Desuden vil det føre til billigere leverancer for danske husstande og virksomheder.

”Denne transformation af sektoren kræver en nænsom og rettidig statslig regulering. Alle typer forsyning skal ikke behandles ens, men der skal stilles minimumskrav til private aktører om f.eks. vandkvalitet, miljø og levering. På den måde kan vi få en effektiv sektor, der indfrier forventningerne til et moderne samfund fra borgere, virksomheder og Danmark,” siger Henrik Garver.

Rådgivende Ingeniører kan agere i alle scenarier, og generelt ser FRI optimistisk på mulighederne for at nå målsætningen om, at Danmark i 2050 er CO2-neutralt.                    

Kontakt

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Adm. direktør Henrik Garver 3525 3742 eller hg@frinet.dk 

Fakta

Nøgletal for den danske forsyningssektor[1]

  • Forsyningssektoren udgør ca. 2,5 % af det danske BNP, hvor sektoren årligt køber varer og serviceydelser for 52 mia. kr. og sælger ydelser for 92 mia. kr. (opgjort af Axelfutures i rapport fra 2015).
  • Godt 22.000 personer er direkte beskæftiget i forsyningssektoren.
  • Eksport af energiteknologi og –service samt vandteknologi udgør årligt ca. 14 % af den danske eksport. Dette består af eksport af energiteknologi og –service for 83,8 mia. kr. i 2016 og eksport af vandteknologi for 16,8 mia. kr. i 2015.
  • Danske husholdninger bruger i gennemsnit godt 29.000 kr. om året på forsyningsydelser, svarende til 8 % af deres samlede forbrug. Dette kan sammenlignes med, at 11 % anvendes til føde- og drikkevarer.
  • 21 % af den danske CO2-udledning stammer fra elproduktion, 9 % fra fjernvarmeproduktion og 7 % fra energisektoren (2015-tal).

1 Kilde: Rapport: Fire scenarier for fremtidens forsyning, Foreningen af Rådgivende Ingeniører

 

Læs mere

Partnerskab mellem Energistyrelsen og Foreningen af Rådgivende Ingeniører - Byg om så det kan mærkes
Partnerskab mellem Energistyrelsen og Foreningen af Rådgivende Ingeniører - Byg om så det kan mærkes
Vil du være med til at give input til Energistyrelsen i at udvikle et informationskit målrettet beboerformænd- og kvinder i mindre ejerboliger uden professionelle driftspersoner samt disses administratorer. Informationskittets indhold er endnu ikke fastlagt, men vil udarbejdes på baggrund af jeres viden. Materialet vil være udarbejdet professionelt og visuelt appellerende med tydelig angivelse af både FRI’s og Energistyrelsens logoer, så troværdighed og autoritet er helt i top. Kontakt Majbritt Juul …
Høring: EU-direktiver skal bidrage til klimamål i 2030 – ”Fit for 55”
Høring: EU-direktiver skal bidrage til klimamål i 2030 – ”Fit for 55”
Europa-Kommissionen har den 15. december fremlagt del II af Fit for 55’-lovgivningspakken, der skal udmønte EU’s nye klimamål for 2030 ved at revidere og foreslå relevant energilovgivning. Alle lovforslag i lovgivningspakken er sendt i høring og FRI har mulighed for at komme med bemærkninger senest den 7. januar 2022.