Energi

Værktøjer

Her kan du læse mere om alle værktøjer indenfor energi.

Håndbog - Den lille blå om trykluft
Håndbog - Den lille blå om trykluft
Dansk Energi har udgivet en lille håndbog om trykluft, som giver værdifulde oplysninger om energirigtig etablering, trykluftsprincipper, komponenter og energirigtig sammensætning af disse.
Opdateret drejebog for store varmepumper i fjernvarmen
Opdateret drejebog for store varmepumper i fjernvarmen
I 2014 udgav Energistyrelsen for første gang en drejebog for store varmepumper i fjernvarmen. Siden da er der gjort værdifulde erfaringer, og nye projekter er sat i drift med tilskud fra Energistyrelsens rejsehold for varmepumper. Derfor har Energistyrelsen og Grøn Energi i samarbejde med PlanEnergi og DFP opdateret drejebogen.
Regnemodel skal hjælpe danske eksportvirksomheder
Regnemodel skal hjælpe danske eksportvirksomheder
Energistyrelsen har lanceret en ny og forbedret udgave af sin såkaldte LCoE Calculator, så danske producenter af energieffektive løsninger får en regnemodel, som vil hjælpe dem, når de skal afsætte deres varer i udlandet.
Samarbejdsaftale med Viegand Maagøe om energisparetilskud
Samarbejdsaftale med Viegand Maagøe om energisparetilskud
FRI har indgået en samarbejdsaftale med Viegand Maagøe, som betyder, at FRI medlemmer kan sende en af markedets højeste energisparetilskud videre til kunderne, uden at de belastes af krav til dokumentation og kvalitetssikringssystem.
Tilskudsmuligheder: Energispareindsatsen
Tilskudsmuligheder: Energispareindsatsen
FRI har indgået en række samarbejder med energiselskaber for at fremme energispareindsatsen ved at videreformidle mulighederne for tilskud ved bl.a. energispareprojekter og energirenoveringer.