Energi - Tema

Forsyningsscenarier 2035

Her på siden kan du læse rapporten ”Fremtidens forsyning 2035 – fire mulige scenarier”, som viser konsekvenser og muligheder af de politiske beslutninger, som bliver truffet i forhold til forsyningssektoren i Danmark. Du finder endvidere FRI's anbefaling for en dansk forsyningssektor i 2035 og en pressemeddelelse, som opsummerer de væsentlige pointer i rapporten.

Målsætningen er at kvalificere debatten om fremtidens forsyning og dermed bidrage til, at vi i Danmark træffer de nødvendige beslutninger på et grundlag, hvor vi er mere oplyste om konsekvenserne af vores valg, end vi ellers ville være. Rapporten skal sikre, at den danske debat om forsyningssektoren i 2035 tager afsæt i megatrends, muligheder og politiske ambitioner for, hvordan forsyningssektoren i Danmark skal fungere.

FRI har ønsket at udarbejde en så neutral rapport som muligt, baseret på:

  • FRI-virksomhedernes omfattende viden om forsyningssektorens struktur, anlæg, teknologi og udfordringer.
  • Viden om overordnede megatrends betydning for forsyningsområdet.
  • Interviews af en række ledende repræsentanter fra centrale aktører i sektoren og hos myndighederne.

Rapporten er udarbejdet af NIRAS, men der har været et tæt samarbejde med FRI’s ekspertudvalg indenfor Klima- og Miljø samt Energi.

Rapporten ”Fremtidens forsyning 2035 – fire mulige scenarier” indeholder ikke det scenarie, som FRI vil anbefale for Danmark. FRI’s beskrivelse af, hvordan FRI ser forsyningssektoren i 2035, kan du finde her på siden. Hvordan Danmark kommer derhen, vil FRI meget gerne uddybe. 

For yderligere information kontakt:

Adm. direktør Henrik Garver, tlf. 35253742 eller mail hg@frinet.dk 
Chefkonsulent Majbritt Juul, tlf. 35253746 eller mail mj@frinet.dk 
Erhvervspolitisk chef Ulrik Ryssel Albertsen, tlf. 35253744 eller mail ura@frinet.dk

Rapport: Fremtidens forsyning 2035 - fire mulige scenarier

Med rapporten ”Fremtidens forsyning 2035 – fire mulige scenarier” ønsker FRI at levere et debatoplæg, som gør det muligt at forstå konsekvenser og muligheder af de politiske beslutninger, som bliver truffet i forhold til forsyningssektoren i Danmark.

FRI's anbefalinger til scenarierapport for forsyning

For at gøre det lettere at arbejde strategisk med scenarierapporten har FRI udarbejdet et oplæg, som kan bruges, når I skal drøfte strategi og planer for jeres virksomhed. Anbefalingerne er udelukkende for medlemmer. 

Ny rapport giver friske bud på visioner om fremtidens forsyning

Hvor får vi drikkevand fra i fremtiden, hvilke energikilder kan vi vælge imellem, og hvem fjerner vores affald? Er det private aktører eller en central og kollektiv forsyningsstyrelse? Og hvad betyder det for pris og grøn omstilling? Det er nogle af de spørgsmål, ny rapport fra FRI omhandler.