FRI's anbefaling til forsyningsscenarie 2035

Under overskriften "Valgfrihed for kunderne og flerstrenget struktur" kommer FRI med sit bud på den danske forsyningssektor 2035. Det er en forsyningssektor, der er kundedrevet men stadig med statslig regulering, der sikrer en kontrolleret og styret grøn omstilling.


 

FRI’s beskrivelse af, hvordan FRI ser forsyningssektoren i 2035, kan du finde her. 

 

Læs mere

Høring over udkast til lovforslag om ændring af planloven
Høring over udkast til lovforslag om ændring af planloven
Forslag til ændringer af flere love sendt i høring af Plan- og Landdistriktsstyrelsen. Lovforslaget omfatter temaer som byudvikling, ungdomsboliger og bedre mobildækning. FRI har opsummeret hovedpointerne for at gøre den omfattende høring mere spiselig for vores medlemmer.
Debat: 9 organisationer i byggeriet - vi er klar til klimakrav
Debat: 9 organisationer i byggeriet - vi er klar til klimakrav
Lovkrav om livscyklusvurdering træder nu i kraft. Det betyder, at krav om mindre CO2-udledning for alvor kommer til at påvirke byggebranchen. FRI og otte andre brancheorganisationer er gået sammen om at fortælle det nye Folketing, regeringen og social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S), at byggeriet er klar til de nye lovkrav.
Debat: Byggeriet skal finde fælles fodslag i omstillingen
Debat: Byggeriet skal finde fælles fodslag i omstillingen
Hvis de nødvendige CO2-reduktioner skal nås, skal byggeriet styrke samarbejde, kompetenceniveau og øge brug af mere bæredygtige materialer samt bæredygtighedsfremmende teknologi. Det skriver FRI i et debatindlæg i Børsen sammen med MOLIO og DI Byggeri.