Projekter søges til Energistyrelsens test af bygningshub i Århus

Data skal integreres i nye løsninger og understøtte arbejde med energieffektivisering i bygninger og energisystemet. Derfor er det væsentligt, at adgangen til data er let og standardiseret. Energistyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har etableret en testfacilitet i Århus og søger nye projekter.

Testen giver adgang til data et sted omfattende forbrugsdata (62.000 kunder og Århus kommunes bygninger) fra el- og fjernvarme på timebasis, bygningsdata fra BBR og energimærkningsordningen samt vejrdata fra DMIs vejrstationer. Formålet skal indhente erfaringer til etablering af en landsdækkende bygningshub, som kan skabe et bedre grundlag for udvikling af løsninger til energieffektivisering i bygninger, udnyttelse af bygningernes potentiale for at levere fleksibelt energiforbrug og optimering af energisystemet.

FRI arbejder sammen med Energistyrelsen, Intelligent Energi og Energiforum Danmark om at finde interesserede virksomheder. Den 22. juni afholdes en workshop for særligt interesserede virksomheder i alle sektorer. Kontakt Majbritt Juul mj@frinet.dk, hvis projektet har din interesse.

Læs mere

Store CO2-reduktioner i energimærkningsrapporter
Store CO2-reduktioner i energimærkningsrapporter
En ny rapport viser en betydende CO2- besparelse, hvis de rentable energispareforslag i energimærkningsrapporterne gennemføres. FRI er med i arbejdet om videreudvikling af energimærket.