Sektorudviklingsprojekt om Smarte Energisystemer

DTU er sammen med FRI, Dansk Byggeri, Dansk Energi, Dansk Fjernvarme, Dansk Gasteknisk Center a/s og DI Energi i færd med at gennemføre et sektorudviklingsprojekt om Smarte Energisystemer. Projektet er endt ud i en rapport, som kan downloades her. Projektet var i høring i Landstingssalen d. 21. september, streaming kan ses nederst.

DTU er sammen med Dansk Byggeri, Dansk Energi, FRI, Dansk Fjernvarme, Dansk Gasteknisk Center a/s og DI Energi i færd med at gennemføre et sektorudviklingsprojekt om Smarte Energisystemer.

Det strategiske hovedformål med projektet er at fremme forretningsudvikling af Smarte Energisystemer og derigennem accelerere den grønne omstilling i Danmark og internationalt baseret på forskningsbaseret viden om følgende fem hovedtemaer:

  • Digitalisering i energisystemet
  • Fleksibilitet og integration af energisystemer
  • Robusthed (resilience) af energisystemer, herunder cyber-fysiske energisystemer
  • Tilpasning af rammebetingelser
  • Udvikling af innovationssystemet, særligt om iværksætteri, internationalisering og eksport af smarte energiløsninger og udvikling af nye generationer af test- og demonstrationsprojekter.

Dermed udvikles grundlaget for en ny national styrkeposition inden for Smarte Energisystemer.

De konkrete mål med projektet er at:

  • Skærpe profilen, synligheden heraf og samtænke forskning i Smarte Energisystemer
  • Udvikle nye realiserbare og fokuserede visioner der for forskning rækker til 2030 og 2050 og for innovation rækker til 2023
  • Skabe en fælles forståelse og ejerskabsfornemmelse blandt forskere på DTU og blandt virksomheder, brancheforeninger, forsyningsselskaber og offentlige myndigheder for visionerne og temaerne og for nødvendige handlinger fra medlemmer af økosystemet for at realisere potentialerne i visionerne og temaerne
  • Udarbejde en sektorudviklingsrapport om Smarte Energisystemer i samarbejde med relevante virksomheder, brancheforeninger, forsyningsselskaber og offentlige myndigheder, som beskriver forskningsmuligheder og –udfordringer inden for disse visioner og temaer og kommer med anbefalinger til handlinger hos medlemmer af økosystemet.

Sektorudviklingsrapporten om Smarte Energisystemer foreligger nu i en færdig udgave, den kan hentes her. Det er nu også muligt at se streaming fra mandagens høring. 

Læs mere

Partnerskab mellem Energistyrelsen og Foreningen af Rådgivende Ingeniører - Byg om så det kan mærkes
Partnerskab mellem Energistyrelsen og Foreningen af Rådgivende Ingeniører - Byg om så det kan mærkes
Vil du være med til at give input til Energistyrelsen i at udvikle et informationskit målrettet beboerformænd- og kvinder i mindre ejerboliger uden professionelle driftspersoner samt disses administratorer. Informationskittets indhold er endnu ikke fastlagt, men vil udarbejdes på baggrund af jeres viden. Materialet vil være udarbejdet professionelt og visuelt appellerende med tydelig angivelse af både FRI’s og Energistyrelsens logoer, så troværdighed og autoritet er helt i top. Kontakt Majbritt Juul …
Høring: EU-direktiver skal bidrage til klimamål i 2030 – ”Fit for 55”
Høring: EU-direktiver skal bidrage til klimamål i 2030 – ”Fit for 55”
Europa-Kommissionen har den 15. december fremlagt del II af Fit for 55’-lovgivningspakken, der skal udmønte EU’s nye klimamål for 2030 ved at revidere og foreslå relevant energilovgivning. Alle lovforslag i lovgivningspakken er sendt i høring og FRI har mulighed for at komme med bemærkninger senest den 7. januar 2022.