Udkast til National Energi- og Klimaplan får kritik fra EU

EU-kommissionen kommer med sin vurdering af Danmarks nationale energi- og klimaplan.


 

Som følge af EU’s Governance forordning skal Danmark i løbet af 2019 udarbejde en national Energi- og Klimaplan, der beskriver den samlede danske energi- og klimaindsats frem mod 2030 under ét. Lige før jul fremsendte Danmark et udkast til Energi- og Klimaplanen til EU. Denne er nu blevet vurderet, og der er rum for forbedringer ifølge EU-kommissionen.

Læs mere om Danmarks Nationale Energi- og Klimaplan her. 

Læs EU-kommissionens vurdering af planen her.

Læs mere om samme emne

Partnerskab mellem Energistyrelsen og Foreningen af Rådgivende Ingeniører - Byg om så det kan mærkes
Partnerskab mellem Energistyrelsen og Foreningen af Rådgivende Ingeniører - Byg om så det kan mærkes
Vil du være med til at give input til Energistyrelsen i at udvikle et informationskit målrettet beboerformænd- og kvinder i mindre ejerboliger uden professionelle driftspersoner samt disses administratorer. Informationskittets indhold er endnu ikke fastlagt, men vil udarbejdes på baggrund af jeres viden. Materialet vil være udarbejdet professionelt og visuelt appellerende med tydelig angivelse af både FRI’s og Energistyrelsens logoer, så troværdighed og autoritet er helt i top. Kontakt Majbritt Juul …
Høring: EU-direktiver skal bidrage til klimamål i 2030 – ”Fit for 55”
Høring: EU-direktiver skal bidrage til klimamål i 2030 – ”Fit for 55”
Europa-Kommissionen har den 15. december fremlagt del II af Fit for 55’-lovgivningspakken, der skal udmønte EU’s nye klimamål for 2030 ved at revidere og foreslå relevant energilovgivning. Alle lovforslag i lovgivningspakken er sendt i høring og FRI har mulighed for at komme med bemærkninger senest den 7. januar 2022.