}
Dialogmøde i Tórshavn 14. september 2020

FRI inviterer til dialogmøde med ledere og medarbejdere i FRI-virksomhederne på Færøerne den 14. september 2020 kl. 13.00 til 16.00 på Hotel Hafnia.

På mødet vil vi orientere om den aktuelle brancheudvikling og status, og om de prioriteter FRI arbejder med. Fra State of the Nation, bæredygtighed, certificeringsordninger og ABR til Ydelsesbeskrivelser, benchmark og nye medlemsservices.

Eksempelvis hvordan kan virksomhedernes erfaringer med bæredygtigt byggeri i Danmark, anvendes på Færøerne?

Endelig vil vi drøfte brancheglidning, udviklingen på Færøerne og hvordan FRI fortsat kan støtte op om de rådgivende ingeniørvirksomheder på Færøerne.

Hvis du har spørgsmål, eller emner som du ønsker drøftet, så må du meget gerne sende dem til hg@frinet.dk.

Fra FRI deltager Formand Ib Enevoldsen og direktør Henrik Garver.

Dialogmødet er for alle medarbejdere og ledere i FRI's medlemsvirksomheder.

Deltagelse er gratis

Tilmelding

Sidste frist for tilmelding er 10. september 2020 kl. 10.00.