}
FRI-kursus: Certificeret brandrådgivning - proces, roller, dokumentation, planlægning og kontrol i praksis

FRI tilbyder interaktiv kursus-række på tre halve dage som har fokus på de certificerede brandrådgiveres arbejde med fokus på proces, roller, dokumentation, planlægning og kontrol i praksis. 

Kurset 13., 20. og 27. april er overtegnet. Nye datoer er 4., 11. og 18. maj. 

Formålet med kursusrækken er, at deltagere efter kurset har en grundig forståelse for den certificerede brandrådgivers ansvar og opgaver ifm. udarbejdelse af dokumentation samt krav til kontroller under byggeriets faser.

Kurset er målrettet certificerede brandrådgivere til brandklasse 2 eller personer, der ønsker at opnå certificering hertil. Kurset vil være en gennemgang af krav til den brandtekniske dokumentation samt kontrol af denne dokumentation samt brandmæssige forhold. Kurset retter sig særligt mod personer som ønsker et bedre overblik over, hvordan kravene til dokumentation og kontrol jf. BR18 kap 29 0g 30 håndteres i praksis.

Undervisningen vil være en kombination af gennemgang af bygningsreglement 2018 regler og vejledninger til kapitel 29 og 30, hvor der tages udgangspunkt i praksis med eksempler og cases. Der vil ligeledes være gruppearbejde.

Der skal påregnes forberedelse mellem kursusdagene for at få størst udbytte.

Program

Efter kurset forventes kursisten at kunne svare på:

 • Hvordan indplaceres i anvendelseskategori, risikoklasse og brandklasse?
 • Hvordan kan en kontrolplan for designprocessen opbygges?
 • Hvordan kan en kontrolplan for projekterings- og udførelsesprocesserne opbygges?
 • Hvordan påvirkes den certificerede brandrådgivers virke alt efter om vedkommende er udarbejdende eller kontrollerende?
 • Hvordan håndteres ombygningsprojekter baseret på eksisterende godkendte forhold?
 • Hvordan håndteres lovliggørelsessager?
 • Hvilke grænseflader har den certificerede brandrådgiver i forhold til kommunalbestyrelsen (og redningsberedskabet)?
 • Hvad skal den brandtekniske dokumentation omfatte og hvordan gøres det i praksis?
 • Hvad er fordele og ulemper ved at ansøge på minimumsgrundlag hhv. fuldt projekt?
 • Hvordan håndteres projektændringer?
 • Hvordan samles og kontrolleres kontrolrapporter?

NB: Kurset omfatter ikke undervisning i kravene i Kap. 5 – de forudsættes kendt.


Undervisere
:

Frederikke Ekstrand Schmidt:

Frederikke har gennem mere end 20 år arbejdet med brand siden hun i 1998 startede i Københavns Brandvæsen hvor hun var indsatsleder og arbejdede primært med brandteknisk byggesagsbehandling og risikoanalyser ifm. dimensionering af beredskabet. I 2010 skiftede hun til rådgiverbranchen og har være brandrådgiver hos NIRAS, COWI og WSP. Frederikke har i dag eget firma og er certificeret brandrådgiver til tredjepartskontrol.

Sune Nygaard

Sune har arbejdet som brandrådgiver siden 2004 i Alectia, Grontmij/Sweco og Tyréns, men er nu selvstændig brandrådgiver.

Sune er selv certificeret til tredjepartskontrol og har deltaget i udarbejdelsen af en række af de nuværende vejledninger indenfor brandområdet. Han har dermed både en forståelse for formålet med reglerne og den praktiske anvendelse af disse.

Tidspunkt: Kursusrækken finder sted tirsdage i april: d. 4. maj, d. 11. maj og d. 18. maj. Alle dage kl. 12.30-16.30 via Teams. 

Deltagerantallet er max 15.

Pris: Hele kursusrækken koster 6.000 kr. eks. moms for medlemmer af FRI. Ikke-medlemmer kan deltage for 8.000 kr. 

Ps - For god ordens skyld skal nævnes, at dette kursus ikke er et adgangskursus for BK2 ansøgning - men der er stadig rigtig meget relevant information.

Hvis du har spørgsmål kontakt Inge Ebbensgaard, ime@frinet.dk

Se andre kurser i FRI

Store CO2-reduktioner i energimærkningsrapporter
Store CO2-reduktioner i energimærkningsrapporter
En ny rapport viser en betydende CO2- besparelse, hvis de rentable energispareforslag i energimærkningsrapporterne gennemføres. FRI er med i arbejdet om videreudvikling af energimærket.