}
FRI Kursus: Entreprenørens ændringsarbejder og forsinkelser - 21. og 29. oktober 2020

Ændringer i entreprenørens arbejder kan være en udfordring.
Hvad har entreprenøren ret til, og hvad er entreprenøren forpligtet til, når arbejdet udformer sig anderledes end planlagt?


 

På kurset vil indgå emner som: 

På kurset vil indgå emner som:

  • Uforudsete forhold og hindringer i arbejdet
  • Entreprenørens rettigheder og forpligtelser, når arbejdet ændres
  • Entreprenørens nægtelse af at udføre ekstraarbejdet
  • Reglerne for betaling for ændringsarbejder
  • Håndtering af uenigheder
  • Tvister
  • Hvad berettiger til tidsfristforlængelse (og hvad udløser betaling?)
  • Dagbod og erstatning

Undervisere er:

Juridisk chef, advokat Helena Bente, Orbicon | WSP A/S og vicedirektør, advokat Ulla Sassarsson, FRI.

Praktisk information

Tid og sted:
Onsdag den 21. oktober 2020 kl. 13.00 til 16.30 i København, Scandic eremitage, Klampenborgvej 230, Lyngby.
Tilmelding København

og

Torsdag den 29. oktober 2020 kl. 13.00 til 16.00 i Aarhus,Radisson Blu Scandinavia Hotel, Magrethepladsen 1, Aarhus.
Tilmelding Aarhus

Pris: kr. 1.200,- ex. moms for medlemmer af FRI og Danske Arkitektvirksomheder og kr. 2.400,- ex. moms for ikke medlemmer.

Der er plads til max. 20 deltagere på kursus.
(Hvis der mod forventning er færre end 15 deltagere forbeholder vi os ret til aflysning af kurset.)

Print invitation

Se andre kurser i FRI

Infomøde: bekendtgørelser forsyning af el
Infomøde: bekendtgørelser forsyning af el
Energistyrelsen inviterer til informationsmøde, hvor de vil orientere om nødvendige ændringer i dansk lovgivning i forbindelse med elmarkedsdirektiv fra 2019. Der er tale om en række nye love og love bl.a. indtægtsrammer, borgerenergifælleskaber og aggregater. Baggrunden for mødet er, at man i 2014 opnåede EU enighed om reduktion af mindst 40 % af CO2e i 2030. Dette mål blev baggrunden for stort arbejde på EU-niveau, som resulterede i en række direktiver i daglig tale omtalt ”vinterpakken”. Virtuelt møde den 29. september 15-17
Kursus: Brandsikkerhed i bygninger
Kursus: Brandsikkerhed i bygninger
Eller måske vil du gerne lære mere om brand. Du kan lige nu tilmelde dig DTU’s kursus om brandsikkerhed i bygninger via DTU som enkeltfag. Vi har fået DTU til at åbne op for at deltage via streaming. Det kræver, du er hurtig, for kurset starter nu på tirsdag.