}
FRI Kursus: Entreprenører - Økonomi og risiko - 7. og 29. oktober 2020

Følg pengene.
Har du styr på økonomien, har du overblik over sagen.
På kurset følger vi pengene, og ser på entreprenørens rettigheder og pligter under arbejdets udførelse.


 

På kurset vil indgå emner som: 

  • Entreprenørens garanti for arbejdets udførelse
  • Entreprenørens forpligtelse til at stille en (bank)garanti
  • Bygherrens muligheder for at trække på garantien
  • Betaling
  • Entreprenørens ret til betaling
  • Betalingsfrister
  • Tilbagehold
  • Entreprenørens standsning af arbejdet
  • Entreprenørens konkurs
  • Entreprenørens og bygherrens risiko for skader på arbejdet

Undervisere er:

Juridisk chef, advokat Helena Bente, Orbicon | WSP A/S og vicedirektør, advokat Ulla Sassarsson, FRI.

Praktisk information

Tid og sted:
Onsdag den 7. oktober 2020 kl. 13.00 til 16.30 i København, Scandic eremitage, Klampenborgvej 230, Lyngby.
Tilmelding København

og

Torsdag den 29. oktober 2020 kl. 9.00 til 12.00 i Aarhus,Radisson Blu Scandinavia Hotel, Magrethepladsen 1, Aarhus.
Tilmelding Aarhus

Pris: kr. 1.200,- ex. moms for medlemmer af FRI og Danske Arkitektvirksomheder og kr. 2.400,- ex. moms for ikke medlemmer.

Der er plads til max. 20 deltagere på kursus.
(Hvis der mod forventning er færre end 15 deltagere forbeholder vi os ret til aflysning af kurset.)

Print invitation

Se andre kurser i FRI

Infomøde: bekendtgørelser forsyning af el
Infomøde: bekendtgørelser forsyning af el
Energistyrelsen inviterer til informationsmøde, hvor de vil orientere om nødvendige ændringer i dansk lovgivning i forbindelse med elmarkedsdirektiv fra 2019. Der er tale om en række nye love og love bl.a. indtægtsrammer, borgerenergifælleskaber og aggregater. Baggrunden for mødet er, at man i 2014 opnåede EU enighed om reduktion af mindst 40 % af CO2e i 2030. Dette mål blev baggrunden for stort arbejde på EU-niveau, som resulterede i en række direktiver i daglig tale omtalt ”vinterpakken”. Virtuelt møde den 29. september 15-17
Kursus: Brandsikkerhed i bygninger
Kursus: Brandsikkerhed i bygninger
Eller måske vil du gerne lære mere om brand. Du kan lige nu tilmelde dig DTU’s kursus om brandsikkerhed i bygninger via DTU som enkeltfag. Vi har fået DTU til at åbne op for at deltage via streaming. Det kræver, du er hurtig, for kurset starter nu på tirsdag.