}
FRI Kursus: Leverandørprojektering og systemleverancer - 11- og 18. maj 2021

Det har i og for sig længe været sådan, at en del af projekteringen i forbindelse med større projekter har været håndteret af entreprenøren eller leverandøren. Nogle typiske eksempler er trapper, elevatorer, betonelementer, facader og altaner. I forbindelse med de nye AB’er og ydelsesbeskrivelser er der i højere grad end tidligere taget stilling til dette i vilkår og bestemmelser.


 

På dette kursus kigger vi nærmere på bestemmelserne og de tekniske udfordringer, der skal håndteres i forbindelse med den delte projektering, der foretages af leverandøren (eksempelvis elevatorfabrikanten) og entreprenøren (eksempelvis ventilationsentreprisen) i samspil med rådgiverens udbudsprojekt hen mod udarbejdelsen af det endelige udførelsesprojekt.

Program

  • Gennemgang af relevante bestemmelser i ABR 18 og AB 18
  • Klarhed i udbudsmaterialet
  • Omfanget af projekteringsforpligtelsen
  • Hvad er definitionen af systemleverance / funktionsudbud, praktiske eksempler
  • Grænseflader imellem systemleverancer og resten af projekteringen
  • Forsikring af systemleverancer
  • Projekteringslederens rolle i AB 18
  • Krav til hovedtidsplanen i AB 18
  • Entreprenørprojektering AB 18

Undervisere er:

Advokat Helena Bente, WSP Danmark A/S og Kontraktchef Henrik Ingeman Nielsen, Enemærke & Petersen a/s

Praktisk information

Tid og sted:
Tirsdag den 11. maj 2021 kl. 13.00 til 16.00 i Aarhus, Radisson Blu Scandinavia Hotel, Magrethepladsen 1, Aarhus.
Tilmelding Aarhus

og

Tirsdag den 18. maj 2021 kl. 13.00 til 16.00 i København, Industriens Hus, H.C. andersens Boulevard 18, København.
Tilmelding København

Pris: kr. 1.500,- ex. moms for medlemmer af FRI og Danske Arkitektvirksomheder og kr. 3.400,- ex. moms for ikke medlemmer.

Der er plads til max. 30 deltagere på kursus.
(Hvis der mod forventning er færre end 15 deltagere forbeholder vi os ret til aflysning af kurset.)

Print invitation

Se andre kurser i FRI

Store CO2-reduktioner i energimærkningsrapporter
Store CO2-reduktioner i energimærkningsrapporter
En ny rapport viser en betydende CO2- besparelse, hvis de rentable energispareforslag i energimærkningsrapporterne gennemføres. FRI er med i arbejdet om videreudvikling af energimærket.
FRI-kursus: Certificeret brandrådgivning
FRI-kursus: Certificeret brandrådgivning
FRI tilbyder interaktiv kursus-række på tre halve dage som har fokus på de certificerede brandrådgiveres arbejde i praksis. Fokus på proces, roller, dokumentation, planlægning og kontrol.