FRI's Branchetopmøde 7. oktober 2020

FRI holder, traditionen tro, Branchetopmøde i Aarhus den 7. oktober 2020 - så sæt X i kalenderen.

Program følger senere.