}
Kursus: Brandsikkerhed i bygninger

Eller måske vil du gerne lære mere om brand. Du kan lige nu tilmelde dig DTU’s kursus om brandsikkerhed i bygninger via DTU som enkeltfag. Vi har fået DTU til at åbne op for at deltage via streaming. Det kræver, du er hurtig, for kurset starter nu på tirsdag.

DTU’s kursus om brandsikkerhed i bygninger begynder på tirsdag 1. september kl. 13.00.

Læs mere om DTU’s enkeltfagsordning. Eller tilmeld dig på tilmeldingsformularen.

Se andre kurser i FRI

Infomøde: bekendtgørelser forsyning af el
Infomøde: bekendtgørelser forsyning af el
Energistyrelsen inviterer til informationsmøde, hvor de vil orientere om nødvendige ændringer i dansk lovgivning i forbindelse med elmarkedsdirektiv fra 2019. Der er tale om en række nye love og love bl.a. indtægtsrammer, borgerenergifælleskaber og aggregater. Baggrunden for mødet er, at man i 2014 opnåede EU enighed om reduktion af mindst 40 % af CO2e i 2030. Dette mål blev baggrunden for stort arbejde på EU-niveau, som resulterede i en række direktiver i daglig tale omtalt ”vinterpakken”. Virtuelt møde den 29. september 15-17