Kursus: Budget og risikostyring set fra rådgiverens, entreprenørens og bygherrens synsvinkel - 20. og 25. november 2019

ABR 18 og Ydelsesbeskrivelsen Byggeri og Landskab 2018 stiller nye og skærpede krav til rådgiver og bygherren - både for så vidt angår økonomi- som risikoaspektet i et projekt.


 

Kurset giver mulighed for at høre om, hvordan rådgiveren bedst håndterer de nye udfordringer samt hvilke overvejelser entreprenører gør sig og ikke mindst hvilke forventninger bygherren har til rådgiveren, når det drejer sig om økonomi og risikostyring.
Til at belyse dette bidrager koncernjurist Lars Hauberg, NIRAS; tilbudsdirektør Søren Sørensen, MTH; og afdelingsleder Finn Bloch, Københavns Lufthavne.

Program

 • Rådgiverens forpligtelser i henhold til ABR 18 og ydelsesbeskrivelsen
  v/Lars Hauberg
 • Pause
 • Entreprenørens overvejelser ved budgetlægning
  v/Søren Sørensen
 • Pause
 • Bygherrens forventninger til - og samspil ved rådgivers økonomistyring og risikohåndtering
  v/Finn Bloch
 • Pause
 • Afsluttende opsummering/debat om rådgiverens forpligtelser
  v/Lars Hauberg

Tidligere deltagere fra kurset har udtalt:

 • Interessant med forskellige perspektiver på tematikken + viden direkte fra branchen og i praksis.
 • Fint med indblik fra tre forskellige aktører.
 • Interessante oplæg og gode formidlere.
 • Super kursus med gode indslag.

Undervisere er:

Koncernjurist, advokat Lars Hauberg, NIRAS A/S
tilbudsdirektør Søren Sørensen, MT Højgaard og
afdelingsleder Finn Bloch, Københavns Lufthavne a/s.

Praktisk information

Tid og sted:
Onsdag den 20. november 2019 kl. 12.30 til 16.30 i København, Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, København.
Der vil være sandwich fra kl. 12.00
Tilmelding København

og

Mandag den 25. november 2019 kl. 12.30 til 16.30 i Aarhus, Helnan Marselis Hotel, Strandvejen 25, Aarhus.
Der vil være sandwich fra kl. 12.00.
Tilmelding Aarhus

Pris: kr. 1.700,- ex. moms for medlemmer af FRI og Danske Arkitektvirksomheder og kr. 3.400,- ex. moms for ikke medlemmer.

Der er plads til max. 40 deltagere på kursus.
(Hvis der mod forventning er færre end 20 deltagere forbeholder vi os ret til aflysning af kurset.)

Print invitation

Se andre kurser i FRI

Konference: Vision Zero
Konference: Vision Zero
Kom til konference og hør mere om Vision Zero en metode til at styrke arbejdsmiljøet og forebygge skader.
Infomøder: Certificering af statikere
Infomøder: Certificering af statikere
Der er mange spørgsmål og uklarheder omkring den nye certificeringsordning. På den baggrund afholder Dancert orienteringsmøder om certificering som statiker.