Arbejdet i FRI

Infrastrukturudvalget

Infrastrukturudvalget varetager FRI's indsats indenfor infrastruktur- og transportrelaterede spørgsmål, hvor det er hensigtsmæssigt for medlemsvirksomhederne at agere som branche.

Kernen for udvalgets arbejde er transportinfrastruktur og sammentænkning af transport.

Udvalgets aktiviteter skal bidrage til at bedre vilkårene for FRI's medlemmer og til at understøtte rådgivernes omdømme.

Infrastrukturudvalgets Kommissorium

Læs referater og anden information om infrastrukturudvalgets arbejde her (kun for medlemmer)

Udvalgets opgaver

 • formulere FRI's politiske synspunkter på infrastruktur- og, transportområdet.
 • formulere og gennemføre aktiviteter, der styrker og udvider markedet for rådgivningsydelser i relation til infrastruktur og transport.
 • varetage branchens faglige interesser inden for infrastruktur og transport.
 • bidrage til, at branchens interesser inden for infrastruktur og transport understøttes forsknings-, udviklings- og uddannelsespolitisk.
 • overvåge markeds- og konkurrenceforhold inden for udvalgets ressort.
 • etablere og samarbejde med relevante myndigheder og organisationer inden for det infrastruktur- og transportpolitiske område, herunder relevante DI-udvalg og branchefællesskaber.
 • kommunikere udvalgets budskaber, holdninger og resultater til relevante parter, herunder medlemmer, samarbejdsparter, myndigheder og offentlighed.

Udvalgsmedlemmer

 • Camilla Hummer, MOE A/S (formand)
 • Lars Bendixen, WSP Danmark A/S
 • Eyðbjørn Brimnes, LBF P/F
 • Henrik Garver, FRI (bestyrelsesrep.)
 • Jens Christian Hede, Rambøll Danmark A/S
 • Sidsel Stabell Hoppe, COWI A/S
 • John Horn, NIRAS A/S
 • Jesper Jensen, EKJ rådgivende ingeniører as
 • Eli Skop, Atkins Danmark A/S
 • Mads Brandt Rasmussen, COWI A/S (repr. FRI - Young Professionals)

Udvalgssekretær

Majbritt Juul
Tlf.: 3525 3746
E-mail: mj@frinet.dk