Tema

State of the nation

FRI's "State of the Nation"-rapport er en beskrivelse af tilstanden, udviklingstendenserne, fremtidssikringen og de estimerede omkostninger for at fastholde funktionerne og værdien af den danske infrastruktur. FRI har udgivet State of the Nation i 2008, 2012 og 2016.

  • FRI's State of the Nation-rapport for 2016 er en beskrivelse af tilstanden, udviklingstendenserne, fremtidssikringen og de estimerede omkostninger for at fastholde funktionerne og værdien af den danske infrastruktur. Rapporten gennemgår og analyserer ni vigtige infrastrukturelle sektorer i Danmark.

  • De ni sektorer er vurderet på en skala fra 1 til 5. Siden 2008 er den overordnede tilstand gradvist forbedret og ligger således i dag på 3,8 – sammenlignet med den overordnede tilstand på 3,6 i 2012, og 3,4 i 2008.

  • Siden 2012 er der sket en positiv forbedring af danske havne, jernbaner og de statslige og private veje, således at de nu sammen med lufthavne og affaldssektoren vurderes til at have en god tilstand, svarende til karakteren 4. Kun energisektoren er i 2016 vurderet til karakten 4,5 efter yderligere diversificering af energikilderne siden 2012.

 

 

Download rapporten i sin helhed eller de enkelte kapitler:

Læs tidligere rapporter: