State of the Nation 2021 - kommunerne

Oversigt over kommunale investeringer

Hvor bruger din kommune deres – altså dine – penge, og har de øget investeringerne eller sparet i løbet af den seneste valgperiode? Det har du mulighed for at få et overblik over her. 

Siden her er under udarbejdelse...

Ca. halvdelen af de danske skattekroner bruges direkte i kommunerne, der har direkte indflydelse på meget af den helt nære velfærd, vi selv, vores børn og vores ældre modtager. I anledning af kommunal- og regionsvalget i november har vi lavet en analyse af, hvorvidt kommunerne har investeret mere, det samme eller mindre i de forskellige velfærdsområder hen over de seneste tre valgperioder: 2010-2013, 2014-2017 og 2018-2020. Har kommunen investeret mere, det samme eller mindre sammenlignet med seneste valgperiode, så vil kommunen få enten en grøn, gul eller rød farve på kortet herunder.

I analysen kan du se tre ting om din kommune:

  1. Investerede din kommune mere i 2018-2020 i fx renovering af dine børns institution og skole i forhold til, hvad kommunen investerede i fx 2014-2017?
  2. Hvor stor en andel fx fælles administrationsomkostninger udgør af din kommunes forbrug?
  3. Hvor mange penge bruger kommunen pr. indbygger på fx overførselsindkomster?

På kortet herover kan du finde din egen kommune, vælge de områder/konti du er interesseret i og den valgperiode, du gerne vil fokusere på. Ovre til højre kan du se en opgørelse af udviklingen i din kommunes forbrug fordelt på investeringer, andel af forbrug og forbrug pr. indbygger. Du har også mulighed for at sammenligne din kommune med fx nabokommunens, hvis du bladrer videre til næste side. Her vælger du flere kommuner ved at holde CRTL-knappen nede og trykke på kommunerne. 

Har du spørgsmål, skal du være velkommen til at skrive eller ringe til:

Jakob Dorph Broager, chefkonsulent, jdb@frinet.dk, tlf. 5377 3745

Morten Vendt, Presse- og kommuniationsmedarbejder, mv@frinet.dk, tlf. 3525 3747