Infrastruktur

En velfungerende infrastruktur er afgørende for den samfundsmæssige udvikling. Rådgivende ingeniører spiller en central rolle i udviklingen af den infrastruktur, der skal sikre, at Danmark også fremover har en konkurrencedygtig økonomi.

Temaer

Bæredygtighed

Bæredygtighed er en afgørende faktor på infrastrukturområdet. Således bør bæredygtighed og infrastrukturprojekter gå hånd i hånd, for at fremtidssikre den danske infrastruktur. 

 

Digitalisering

Digitaliseringen er en kæmpe gevinst for at styrke fremkommeligheden i Danmark. For at vi kan bruge de digitale muligheder, bør politikerne udarbejde en national mobilitetsplan. Planen skal følges op med investeringer og mere fleksibel regulering, så de nye teknologiske muligheder kan udnyttes i hele landet

State of the Nation

FRI's "State of the Nation"-rapport er en beskrivelse af tilstanden, udviklingstendenserne, fremtidssikringen og de estimerede omkostninger for at fastholde funktionerne og værdien af den danske infrastruktur. FRI har udgivet State of the Nation i 2008, 2012, 2016 og 2020.

Fremtidens mobilitet

FRI's rapport ”Fremtidens mobilitet -fire scenarier for 2035 tegner fire mulige udfaldsrum for, hvordan Danmark imødekommer den stigende trængsel, samtidig med at virkeligheden forandres af en række megatrends.