FRI og nyt partnerskab kræver CO2-krav til anlægs- og infrastrukturprojekter fra 2023

FRI og de andre partnere bag Alliance for bæredygtig Infrastruktur opfordrer til en politisk beslutning i den kommende infrastrukturplan om krav til CO2-reduktioner i anlægs- og infrastrukturprojekter fra 2023 med særligt fokus på anlægsfasen. 

I tilknytning hertil bør der nedsættes en taskforce, som primo 2022 skal komme med anbefalinger til implementering fra 2023 herunder om krav, incitamentsstrukturer mv. om CO2-reduktioner i udbud. Endvidere bør der etableres et klimaforum, hvor infrastrukturselskaberne og øvrige relevante aktører kan dele viden og erfaringer med henblik på implementering i praksis. Reduktionspotentialet for infrastruktur og anlæg er estimeret til 683.000 tons CO2 per år, hvilket akkumuleret kan blive til knap 5 mio. tons CO2 fra 2023-2030. Anlægsbranchen kan med forslagene fra Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren bidrage med mere end 3% til realiseringen af målet om en 70% reduktion i 2030.

Bæredygtig transportinfrastruktur

Infrastrukturen er afgørende for en grøn og bæredygtig omstilling af vores samfund. FRI har lavet en trefaset plan for, hvordan transportinfrastrukturen kan blive mere grøn.


Digitalisering

Øget digitalisering kan reducere trængslen og styrke fremkommeligheden. Rådgiver- og ingeniørvirksomheder spiller en væsentlig rolle i digitaliseringen af samfundet gennem udvikling og test af fremtidens digitale løsninger.

State of the Nation 2020

FRI's "State of the Nation"-rapport er en beskrivelse af tilstanden, udviklingstendenserne, fremtidssikringen og de estimerede omkostninger for at fastholde funktionerne og værdien af den danske infrastruktur. FRI har udgivet State of the Nation i 2008, 2012, 2016 og 2020.