Internationalt

Arbejdet i FRI

FRI's Internationale Markedsudvalg (IM) har til formål at udarbejde, varetage og koordinere FRI's strategi og politikker vedrørende internationale rådgiverydelser, der involverer internationale finansieringsinstitutioner.