Arbejdet i FRI

Internationalt markedsudvalg

Udvalget udarbejder, varetager og koordinerer FRI's strategi og politikker vedrørende internationale rådgiverydelser, hvor der er involvering af internationale finansierings-institutioner (IFIs), og hvor det er hensigtsmæssigt for medlemsvirksomhederne at agere som en branche.

Udvalgets aktiviteter skal bidrage til at bedre vilkårene for FRI's medlemmer og til at understøtte rådgivernes omdømme.

Kommissorium for Internationalt Markedsudvalg

Terms of Reference for FRI's International Market Committee

Udvalgets opgaver:

 • Forestå interessevaretagelse og gennemførelsen af de deraf afledte aktiviteter over for internationale finansieringsinstitutter. Nationalt vil fokus være på Udenrigsministeriet, herunder Danida.
 • Forbedre FRI-virksomheders erhvervsvilkår gennem påvirkning af rammebetingelser og kontraktforhold, herunder udbudsprocedurer, implementering og code of conduct.
 • Søge at påvirke internationale finansieringsinstitutioners politikker og effektivitet.
 • Støtte op omkring gennemsigtighed og ligebehandling af alle involverede.

Udvalgets sammensætning:

 • Lars Bentzen, NTU International A/S (formand)
 • Claes Clifford, NIRAS A/S
 • Henrik Garver, FRI (bestyrelsesrepræsentant)
 • Lars Green Lauridsen, COWI A/S
 • Jørn Lykou, Dansk Energi Management A/S
 • Christian Nyerup Nielsen, Rambøll Danmark A/S
 • Mathias Emil Steuch, Rambøll Danmark A/S (rep. FRI - Young Professionals)

Udvalgssekretær: