Internationalt

FIDIC Global Infrastructure Conference 2021

Leder fra FRI Nyhedsmail uge 37 2021: 

Den sidste uge har jeg brugt på at drøfte globale udfordringer, ikke mindst ift. klimaforandringer og bæredygtighed. Det har jeg gjort på den globale FIDIC-konference, som i år blev afviklet over Zoom. Netværksmulighederne har derfor været mindre givende end normalt, og det tænker jeg også, at de FRI-rådgivere, der har ”været med” på FIDIC, har oplevet. Og jer, der ikke var med, har, efter halvandet år med Corona, sikkert en god fornemmelse af begrænsningerne.

Alligevel er der en række centrale insights, som jeg står tilbage med. De væsentligste er:

  • Danmark og danske rådgiver- og ingeniørvirksomheder er globalt blandt de førende på ”low-carbon” og ”energyefficiency”- dagsordenen. Det var tydeligt bl.a. efter debatter og indlæg med deltagelse af Rambøll og COWI – og på baggrund af den viden vi har i FRI, sammenholdt med det jeg hørte fra både internationale kunder og globalt førende rådgiver- og ingeniørvirksomheder.
  • Covid-19 har skabt store forandringer overalt i verden. Men, pandemien har ikke ændret på de grundlæggende megatrends, der påvirker verden, og dermed heller ikke på de store gamechangers, som klimaforandringer, bæredygtighed, urbanisering, globalisering, digitalisering og ny teknologi. Derimod har pandemien medvirket til at accelerere de forandringer, der drives af de grundlæggende megatrends, både direkte, eksempelvis digitalisering, og indirekte ved at vise, at en verden, der står sammen, og en verden, hvor der politisk sættes massive ressourcer af til at opnå de ønskede mål, er en reel mulighed. Håndteringen af pandemien har vist, at vi som globale samfund kan finde løsninger. Hurtigt. Det er en læring, vi også kan bruge, når vi skal tackle klimaforandringer.

Som det derfor også blev påpeget ved en af paneldebatterne, (af Louise Adams, COO i Aurecon) betyder de mange forandringer ikke blot noget for vores samfund. De har betydning for vores branche og for hver enkelt rådgiver- og ingeniørvirksomhed fremadrettet. Det kræver, at hver virksomhed tager stilling til, hvordan deres forretning bliver påvirket, hvordan forandringerne skal håndteres, og hvad de vil fokusere på. Min egen refleksion er, at FRI’s scenarierapporter fortsat er meget stærke værktøjer, der kan hjælpe med lige præcis den type ”Scenarie-planlægning”.

For FRI, og for alle FRI-virksomheder, er et vigtigt resultat af drøftelserne på FIDIC Conference 2021, at FIDIC kommer til at tage en langt tydeligere position ift. bæredygtighed og klimaforandringer, bl.a. i form af et såkaldt ”charter”, der skal anvise, hvordan vi globalt kan komme i mål, bl.a. gennem regulering, udbudskrav og stærke eksempler. Det vil blive en del af dialogen med de internationale udviklingsbanker, det vil give FIDIC en tydelig position ved COP26 sidst på året, og det vil danne grundlag for at løfte bevidstheden og vidensniveauet, også i de dele af verden hvor der i dag fortsat er store erkendelsesmæssige barrierer. Som branche, både i Danmark og globalt, har vi en meget stor rolle i at finde de bæredygtige løsninger på den menneskeskabte climate change emergency.

Henrik Garver

Læs mere om FIDIC Global Infrastructure Conference 2021 (bemærk artiklerne er på engelsk).

“Covid-19 change may prove short-lived” Sir John Armitt

https://infra.global/covid-19-change-may-prove-short-lived-sir-john-armitt/

Why does the UK need HS2? “The Three Cs” – Mark Thurston

https://infra.global/why-does-the-uk-need-hs2-the-three-cs-mark-thurston/

Honest conversations needed about infrastructure technology

https://infra.global/honest-conversations-needed-about-infrastructure-technology/

Mega-projects are challenging the industry like never before

https://infra.global/mega-projects-are-challenging-the-industry-like-never-before/

Risk in the spotlight at FIDIC conference

https://infra.global/risk-in-the-spotlight-at-fidic-conference/

“Technology is not a silver bullet” says Mott Macdonald CTO

https://infra.global/technology-is-not-a-silver-bullet-says-mott-macdonald-cto/

Infrastructure industry risks commoditisation if it doesn’t adapt

https://infra.global/infrastructure-industry-risks-commoditisation-if-it-doesnt-adapt/

Pandemic has speeded up change and the industry needs to respond

https://infra.global/pandemic-has-speeded-up-change-and-the-industry-needs-to-respond/

Embracing data vital for financial resilience

https://infra.global/embracing-data-vital-for-financial-resilience/