MÅL 1 – AFSKAF FATTIGDOM

AFSKAF ALLE FORMER FOR FATTIGDOM I VERDEN


PROJEKT: KOMMUNALT UDVIKLINGSPROGRAM 

Udviklingsbidrag til reduktion af fattigdom i byer, udvikling af lokal regeringsførelse og begrænsning af klimaændringer i de nordlige provinser i Mozambique.

LAND: MOZAMBIQUE

VIRKSOMHED: COWI A/S

SEKUNDÆRE VERDENSMÅL: 11, 13 & 17