MÅL 13 - KLIMAINDSATS

HANDLE HURTIGT FOR AT BEKÆMPE KLIMAFORANDRINGER OG DERES KONSEKVENSER


PROJEKT: KLIMAROBUSTHED

Teknisk assistance, kapacitetsopbygning og vurdering af klimaeffekter til at hjælpe med at fastlægge bedste praksis for klimaprojekter i landets landdistrikter og kystaktiver.

LAND: PAPUA NY GUINEA 

VIRKSOMHED: NTU INTERNATIONAL A/S

SEKUNDÆRE VERDENSMÅL: 9, 11 & 16

MÅL 13 – KLIMAINDSATS

HANDLE HURTIGT FOR AT BEKÆMPE KLIMAFORANDRINGER OG DERES KONSEKVENSER

 


PROJEKT: CLEAN DEVELOPMENT MECHANISM (CDM) PROGRAMME

DEM bistod den danske ambassade i deres forhandlinger, om intensionsbreve (LoI), emissionskontrolaftale (ERPA) samt deltog i overvågningen af ​​igangværende CDM-projekter, der genererer certificerede emissionsreduktioner (CER) for Danmark.

LAND: MALAYSIA

VIRKSOMHED: DEM

SEKUNDÆRE VERDENSMÅL: 7, 11 & 17

MÅL 13 – KLIMAINDSATS

HANDLE HURTIGT FOR AT BEKÆMPE KLIMAFORANDRINGER OG DERES KONSEKVENSER

 


PROJEKT: Bæredygtighedsstyring for Novo Nordisk.

Udvikling af en bæredygtighedsprofit- og tabskonto samt kulstofkonto for Novo Nordisk og vurdering af virksomhedens afhængighed af miljøpåvirkninger som drivhusgasser, luftforurenende partikler og vandforbrug.

VIRKSOMHED: NIRAS A/S

SEKUNDÆRE VERDENSMÅL: 6, 7 & 12

MÅL 13 – KLIMAINDSATS

HANDLE HURTIGT FOR AT BEKÆMPE KLIMAFORANDRINGER OG DERES KONSEKVENSER

 


PROJEKT:KLIMAFORBYGGENDE INFRASTRUKTUR 

Rambøll har samarbejdet med den Asiatiske Udviklingsbank om at udvikle en metode til at forudsige klimapåvirkninger på infrastrukturen samt til at forudsige kulstofproblemerne i byerne.

LAND: GEORGIEN, MONGOLIET, VIETNAM, FIJI, BANGLADESH & MYANMAR 

VIRKSOMHED: RAMBØLL DANMARK A/S

SEKUNDÆRE VERDENSMÅL: 9 &11