MÅL 15 – LIVET PÅ LAND

BESKYTTE, GENOPRETTE OG STØTTE BÆREDYGTIG BRUG AF ØKOSYSTEMER PÅ LAND, BEKÆMPE ØRKENDANNELSE, STANDSE UDPINING AF JORDEN OG TAB AF BIODIVERSITET


PROJEKT: NATURA 2000

Jordforringelse påvirker 1,5 milliarder mennesker globalt. 22 procent af alle dyreracer er i fare for udryddelse. Det overordnede mål med dette EU-finansierede projekt er bevarelse af eksisterende biodiversitet i Kroatien. Specifikke mål er at styrke samarbejdet i bekæmpelsen af ​​miljønedbrydning og fremme miljømæssig bæredygtighed, beskyttelsen af ​​flora og fauna, herunder skove og bevarelse af den biologiske mangfoldighed og internationale konventioner på miljøområdet.

LAND: KROATIEN

VIRKSOMHED: RAMBØLL DANMARK A/S

SEKUNDÆRE VERDENSMÅL: 17