MÅL 16 – FRED, RETFÆRDIGHED OG STÆRKE INSTITUTIONER

STØTTE FREDELIGE OG INKLUDERENDE SAMFUND. GIVE ALLE ADGANG TIL RETSSIKKERHED OG OPBYGGE EFFEKTIVE, ANSVARLIGE OG INDDRAGENDE INSTITUTIONER PÅ ALLE NIVEAUER


PROJEKT: INSTITUTIONELLE YDELSER FOR DEN AFRIKANSKE UNION

I de senere år har Den Afrikanske Union afsat mange ressourcer til at skabe mere gennemsigtighed i alle politiske og lovgivningsmæssige handlinger i et forsøg på at udvikle effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer. For Den Afrikanske Union var NTU med til at skabe et transportpolitisk papir og medvirkede til at skabe rammerne for regulering i transportsektoren. 

VIRKSOMHED: NTU INTERNATIONAL A/S

SEKUNDÆRE VERDENSMÅL: 8, 9 & 10