MÅL 17 – PARTNERSKAB FOR HANDLING

STYRK DET GLOBALE PARTNERSKAB FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING OG ØG MIDLERNE TIL AT NÅ MÅLENE


PROJEKT: LANDSKABSSTUDIE

En markedslandskabsundersøgelse af 15 lande i det sydlige og østlige Afrika for at udvikle et øjebliksbillede af status for energitilgang i regionen og identificere muligheder.

LAND:

VIRKSOMHED: DEM

SEKUNDÆRE VERDENSMÅL: 7 & 13