MÅL 4 – KVALITETSUDDANNELSE

SIKRE ALLE LIGE ADGANG TIL KVALITETSUDDANNELSE OG FREMME ALLES MULIGHEDER FOR LIVSLANG LÆRING


PROJEKT: UDDANNELSE TIL BESKÆFTIGELSE

Uddannelse til beskæftigelse er et partnerskabsprogram mellem de schweiziske og serbiske regeringer, der sigter mod at gøre den serbiske ungdom bedre rustet til at komme ind på det serbiske arbejdsmarked.

LAND: SERBIEN

VIRKSOMHED: NIRAS

SEKUNDÆRE VERDENSMÅL: 8