MÅL 6 – RENT VAND OG SANITET

SIKRE AT ALLE HAR ADGANG TIL VAND OG SANITET, OG AT DETTE FORVALTES BÆREDYGTIGT


PROJEKT: FORBEDRING AF GLOBAL KAPACITET PÅ BÆREDYGTIGT VAND I BYERNE OG SANITET 

SUWAS-programmet har fire dimensioner - de første tre fokuserer på overordnede bæredygtige rammer for by- og organisationsanalyser, mens den fjerde fokuserer på den organisatoriske ændring med det formål at styrke organisationens evne til at støtte vand-, sanitets- og hygiejneaktiviteter og tjenester.

LAND: UGANDA, RWANDA, ZAMBIA, KENYA, TANZANIA, MYANMAR, BANGLADESH, NEPAL, LAOS & CAMBODIA 

VIRKSOMHED: NIRAS A/S

SEKUNDÆRE VERDENSMÅL: 3, 5 & 11

MÅL 6 – RENT VAND OG SANITET

SIKRE AT ALLE HAR ADGANG TIL VAND OG SANITET, OG AT DETTE FORVALTES BÆREDYGTIGT

 


PROJEKT: FORVALTNING AF VANDRESSOURCER I SYDSUDAN

Programmet for 'Water Sector in Eastern Equatorial State' sigter mod at forbedre Integrated Water Resources Management (IWRM) for at sikre både produktiv brug af vand, sikkert vand og forbedret sanitet i landdistrikter.

LAND: SYDSUDAN

VIRKSOMHED NIRAS A/S

SEKUNDÆRE VERDENSMÅL: 2

MÅL 6 – RENT VAND OG SANITET

SIKRE AT ALLE HAR ADGANG TIL VAND OG SANITET, OG AT DETTE FORVALTES BÆREDYGTIGT

 


PROJEKT: SIKKER ADGANG TIL SANITET I HUSHOLDNINGEN I NAIROBI 

Formulering af en integreret plan for sanitetsstyring for Nairobi og udvalgte satellitbyer. Planen foreslår passende sanitetsløsninger, der imødekommer det øgede befolkningstryk og andre udviklingsudfordringer.

LAND: KENYA

VIRKSOMHED: COWI A/S

SEKUNDÆRE VERDENSMÅL: 11

MÅL 6 – RENT VAND OG SANITET

SIKRE AT ALLE HAR ADGANG TIL VAND OG SANITET, OG AT DETTE FORVALTES BÆREDYGTIGT

 


PROJEKT: TEKNISK ASSISTANE TIL VAND- OG SANITETSPROGRAM 

Målet er at sikre tilgængelighed og bæredygtig forvaltning af vand og sanitet for alle inden 2030. Over en fireårsperiode vil OmiDelta-programmet investere 8 millioner euro i teknisk bistand til at reducere fattigdom og forbedre den socioøkonomiske udvikling, der er knyttet til regeringsførelse, sundhedsforbedring, forventet levealder, studerendes læring, ligestilling mellem kønnene mv.

LAND: BENIN

VIRKSOMHED: COWI A/S

SEKUNDÆRE VERDENSMÅL: 1 & 3

MÅL 6 – RENT VAND OG SANITET

SIKRE AT ALLE HAR ADGANG TIL VAND OG SANITET, OG AT DETTE FORVALTES BÆREDYGTIGT

 


PROJEKT: PROJEKTSTYRINGSYDELSER TIL PORT HARCOURT WATER AUTHORITY 

Levering af en række tjenester til Port Harcourt Water Corporation i Nigeria, herunder organisatoriske reformer, institutionel styrkelse og kapacitetsopbygning, programmering af præstationsforbedringer samt WASH og ESIA.

LAND: NIGERIA

VIRKSOMHED: RAMBØLL DANMARK A/S

SEKUNDÆRE VERDENSMÅL: 3