MÅL 8 – ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST

FREMME VEDVARENDE, INKLUSIV OG BÆREDYGTIG ØKONOMISK VÆKST, FULD OG PRODUKTIV BESKÆFTIGELSE SAMT ANSTÆNDIGT ARBEJDE TIL ALLE


PROJEKT: BÆREDYGTIG UDVIKLING VIA FORSKNING OG LÆRING 

Den globale arbejdsløshed steg fra 170 millioner i 2007 til næsten 202 millioner i 2012, hvoraf ca. 75 millioner er unge voksne. Rambøll samarbejder tæt med Danida for at give træning og vejledning til mindst udviklede lande og udviklingslande ved at være vært for træningsprogrammer.

VIRKSOMHED: RAMBØLL DANMARK A/S

SEKUNDÆRE VERDENSMÅL: 1 & 10