FRI & Danske Arks konference: Bedre, hurtigere og billigere håndtering af byggebranchens tvister - er det muligt?

En række erfarne aktører, såvel bygherrer, rådgivere og forskere som advokater og voldgiftsdommere vil sætte fokus på de typiske årsager til, at mange byggesager rammes af omfattende tvister og ikke stoppes i tide. Konferencen foregår den 31. august 2022 i Dansk Arkitekturcenter i København.

Hvad er det, der går galt i byggesagerne? Kan de undgås eller løses, før de kommer til voldgiftsretten? Spiller forsikringsselskaberne med?

Da særligt større offentlige byggesager ofte munder ud i langstrakte voldgiftssager, vil professor dr. jur. Frederik Waage, der er kendt fra den offentlige debat, som key-note speaker fokusere på de hensyn og særlige ”spilleregler”, der gælder for det offentlige som bygherre og procespart. 

Kom og mød:

  • Frederik Waage, professor ved Syddansk Universitet
  • Katja Høegh, voldgiftsdommer og landsdommer
  • Klaus Kastrup-Larsen, repræsentant for forsikringsselskaberne i voldgiftssager
  • Kim Christiansen, arkitektfirmaet Kim Christiansen
  • Liselotte Christensen, project director, COWI
  • Finn Bloch, Nye Grønne Værksteder, DSB
  • Kim Haugbølle, Build, Aalborg Universitet
  • Kurt Bardeleben, advokat, moderator

Program

Kl. 10.00-10.05
Velkomst v/advokat og moderator Kurt Bardeleben

Kl. 10.05-10.40
”The Perfect Storm” – de 10 typiske årsager til, at det går galt i en byggesag v/Kim Haugbølle, Ph.D., Build Aalborg Universitet

Kl. 10.40-11.15
Er der forskel på konflikter, alt efter om der er tale om en privat eller offentlig bygherre? Og hvad kan parterne gøre for at reducere omfanget af tvister? v/Finn Bloch, underdirektør, Nye Grønne Værksteder, DSB

Kl. 11.15-11.25 Pause

Kl. 11.25-12.00 
Hvilke faktorer udløser tvister, og hvordan vil de kunne forebygges? v/Liselotte Christensen, project director, COWI

Kl. 12.00-12.35
Hvad kan parterne gøre for at løse tvister, før de udvikler sig til voldgiftssager?
v/Kim Christiansen, bygherrerådgiver og voldgiftsdommer, Arkitektfirmaet Kim Christiansen

Kl. 12.35-13.20 Frokostpause

Kl. 13.20-13.55
Hvad kræves der for, at forsikringsselskaberne vil bidrage til en forligsmæssig løsning af en tvist? Hvad er de typiske årsager til, at tvister ikke forliges men må løses ved rettens hjælp? v/Klaus Kastrup Larsen, advokat og repræsentant for forsikringsselskaberne i voldgiftssager 

Kl. 13.55-14.30
Kunne sagerne blive skåret bedre til i forhold til tidsforbrug, krigeriskhed og oppustning? v/Katja Høegh, voldgiftsdommer og landsdommer

Kl. 14.30-14.45 Pause

Kl. 14.45-15.45
Det offentlige som procespart v/Frederik Waage, professor ved Syddansk Universitet

KL. 15.45-17.00 Tak for i dag v/Kurt Bardeleben

Pris

1.500 kr. ex. moms.

 

Se andre kurser i FRI

Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Kursus: Kontraktstyring for rådgivere - 12. september 2022
Er du som rådgiver god nok til at styre efter kontrakten, så du får de penge og den tid du er berettiget til? Og ved du, hvornår du skal unde en god kollega en dårlig kontrakt? Lægger du kontrakten i skuffen, og tager den op, når sagen er på vej i voldgift?