FRI Kursusrække: Projektlederkursus for SMV 2023

Målgruppe

Kursusforløbet består af 4 moduler, som afholdes over 3 måneder. Kurserne henvender sig primært til kommende – og nye - projektledere fra FRI’s SMV-virksomheder.

Formål

Som projektleder får man en ny ledelsesmæssig rolle, både kommercielt – men også i forhold til kollegaer, eksterne samarbejdspartnere og ikke mindst kunden. Med den nye rolle følger et langt større ansvar – men også behov for at kunne motivere og sikre samarbejde samt at kunne håndtere de konflikter, som uvægerligt opstår.

Hensigten er at give deltagerne et konkret kompetenceløft, men derudover også at introducere dem til en række relevante overvejelser, der på sigt gerne skal munde ud i en bedre og mere forudsigelig projektafvikling. Herudover vil der være mulighed for at etablere et netværk med ligestillede.

Generelt om kursusforløbet

Projektlederkurset er tilrettelagt i 4 moduler a 1 dags varighed. Modul 1 koncentrerer sig om opstart af et projekt, dvs. organisering og aftaleindgåelse. Modul 2 fokuserer på en grundig indføring i ydelsesbeskrivelserne. 3. modul sætter fokus på økonomi, herunder modeller for honorarøkonomi ved tilbud, håndtering af ændringsøkonomi og introduktion til økonomistyring. For så vidt angår det psykologiske aspekt omkring den nye projektleders ændrede status ift. kollegaer og samarbejdspartnere afsluttes kursusrækken med 4. modul, der fokuserer på coaching i den uformelle ledelse samt konflikthåndtering.

Kurserne afholdes i september, oktober og november 2023 i København og Kolding.

Vær opmærksom på, at man ikke kan nøjes med at tilmelde sig et enkelt kursus, men at man skal tilmelde sig alle 4 moduler.

Der er plads til max. 25 personer pr. kursusforløb. Og der skal være min. 15 deltagere for at gennemføre kursusrækken.

Der vil blive udleveret et kursusbevis efter gennemført kursusrække.

Pris: 15.000 kr. excl. moms.

Tid og sted: Kurserne afholdes i henholdsvis København og Kolding. 

Indhold af de 4 moduler med forbehold for ændringer:

Modul 1: Organisation og aftaler

 • Interessentanalyse & grænseflader
 • Kommunikationsplan
 • Mødeorganisering og referat
 • Organisering
 • Risikoanalyse og handlingsplan
 • Dokumentrækkefølge
 • Grundlæggende aftalejura
 • Bygherrens udbud (krav)
 • Rådgiverens tilbud (forbehold osv.)
 • Ændringer
 • Tidsfrister
 • Dagbod?
 • Ansvarsbegrænsning
 • Forsikring
 • Klassiske fælder

Undervisere: COO Morten Hjorth, Nordiq Group A/S, Senior legal counsel Charlotte Bertelsen, COWI A/S samt vicedirektør, advokat Ulla Sassarsson, FRI.

Tid og sted: København 12. september 2023 kl. 9.00-16.00 i Industriens Hus og Kolding 19. september 2023 kl. 9.00-16.00 på Comwell Kolding.


Modul 2. Ydelsen

 • Ydelsesomfang? (Formålsanalyse og succeskriterier)
 • Tidsplan og fasedeling inkl. milepælsplan for den kritiske vej
 • Ydelsesfordelingsskema
 • Bygge-/anlægsprogram
 • Designgrundlag
 • Bygherreydelser
 • Beslutningsplan
 • Ydelsesplan
 • KS-planlægning

Underviser: Adm. dir., arkitekt Morten Stahlschmidt, Dominia AS

Tid og sted: Kolding den 28. september 2023 kl. 9.00 til 16.00 på Scandic Kolding og København den 3. oktober 2023 kl. 9.00-16.00 i Industriens Hus.
 

Modul 3: Økonomistyring og budgetter

 • Modeller for honorarøkonomi ved tilbud og håndtering af ændringsøkonomi
 • Indledende møde om budgettet (ABR og YB)
 • Betaling (rateplaner, krav til fakturering)
 • Introduktion til økonomistyring (ikke systemafhængigt, da en række grundlæggende principper går igen uanset ERP-system)
 • Indeksering af rådgiverhonorar

Undervisere: Udviklingsdirektør Kristoffer Krarup, ABC – Rådgivende Ingeniører A/S og Teknisk direktør John Flemming Jensen, WSP Danmark A/S

Tid og sted: København den 24. oktober 2023 kl. 9.00 til 16.00 i Industriens Hus og Kolding den 6. november 2023 kl. 9.00-16.00 på Scandic Kolding.

Modul 4. Uformel ledelse og konflikthåndtering

 • Hvordan skabes følgeskab og drivkraft på et team eller i en gruppe?
 • Hvordan opbygger du en karismatisk adfærd gennem håndgribelige redskaber og teknikker
 • Få værktøjer til at motivere gruppen til sammenhold og positivt samarbejde
 • Lær at analysere de forskellige stadier i konflikter med bl.a. konflikttrappen
 • Få værktøjer til at håndtere konflikter på en positiv måde
 • Lær at anvende aktiv lytning og spørgeteknikker
 • Tilegn dig værktøjer til at arbejde videre med uformel ledelse og konflikthåndtering efter undervisningen er slut

Underviser: Diplomingeniør og Cand.merc. (Psyk.) Mathias Bruhn www.mathiasbruhn.dk

Tid og sted: København 23. november 2023 kl. 09.00 til 16.00 i Industriens Hus og Kolding 30. november 2023 kl. 09.00 til 16.00 på Comwell Kolding.