FRI Branchetopmøde 2021

Corona, klima og infrastruktur - Hvordan forandres markedet?

Efter Coronaaflysning af FRI’s branchetopmøde i 2020, glæder vi os til at se dig den 13. oktober 2021! På Branchetopmødet vil vi gøre status for de rådgivende ingeniørvirksomheder og Danmark efter 18 måneder med Corona. Og så vil vi se fremad: Hvad sker der med dansk økonomi? Hvad betyder sommerens infrastrukturaftale, hvilke projekter er i pipeline? Hvordan håndterer vi klimaindsatsen?

Endelig vil vi se frem mod kommunalvalget, dels med et fokus på Esbjerg kommune, dels med en præsentation af FRI’s nye kommunale ”State of the Nation Dashboard”. Det kan du glæde dig til at se! Vi har mange gode indlægsholdere på programmet, og Vi håber du er med til Branchetopmødet i Aarhus den 13. oktober.

Nederst på siden her kan du læse mere om vores oplægsholdere. 

Program

14.00  

Velkomst v/Christian Listov-Saabye, formand for FRI og adm. direktør i MOE

Kort nyt fra FRI: Branchestatus og aktuelle dagsordener v/Christian Listov-Saabye og Henrik Garver, adm. direktør i FRI

14.20   

Dansk økonomi i kølvandet på Corona  – og hvad med verdenssituationen? Betydningen for investeringer i byggeri, boliger og anlæg v/Las Olsen, cheføkonom, Danske Bank

Infrastrukturforliget 2021-2035 – perspektiver og betydning  v/Jens Holmboe, vejdirektør, Vejdirektoratet

15.40   

Pause

16.10   

Klimaforandringer: Fra den globale udfordring til forebyggende klimaplanlægning i danske kommuner v/Mark Payne, Ph.d., klimaforsker, faglig leder af DMI's Klimaatlas

Hvilken rolle spiller kommunerne i klimakampen? Hvad gør Esbjerg for at gøre sig klar til de uundgåelige klimaudfordringer og mindske udledning af CO2? v/Erik Jespersen, direktør for Teknik & Miljø, Esbjerg Kommune

17.05     

Tak for i dag, afrunding og feedback

17.15     

Sandwich og netværk

 

 

 

 

 

Las Olsen er cheføkonom i Danske Bank. Han har arbejdet med dansk og international økonomi i 25 år, og er blandt de mest citerede økonomer i de danske medier.

 

 

 

 

 


Jens Holmboe er direktør i Vejdirektoratet, en statslig styrelse med ansvar for planlægning, anlæg, drift og trafikledelse af statens 3.835 km veje. Efter nogle år som ingeniør i et rådgivende firma, startede han tilbage i 1992 i Vejdirektoratet og har gennem årene haft mange forskellige opgaver og ledelsesfunktioner i Vejdirektoratet. Han er uddannet civilingeniør fra DTU og har mere end 25 års erfaring i ledelse, projektledelse og rådgivning indenfor anlæg og drift af vejinfrastruktur.

 

 

 

 

Mark R. Payne er den faglige leder af Klimaatlas på Danmarks Metrologiske Institut, DMI. Mark er oprindeligt fra New Zealand og uddannet som ingeniør på University of California Berkeley H ans forskning fokusere på at koble de seneste klimaprognoser og data med samfundsbehov for klimainformation. Han har tidligere arbejdet med at anvende sådanne prognoser  i forbindelsen med forvaltningen af havet hvor han har udviklet nogle af de første ”fiskeforudsigelser” i Europa og han har været forfatter i FN's klimapanel. I dag bruger han sin brede erfaringer til at lede udviklingen af  Klimaatlas og dermed datagrundlaget for klimatilpasning i Danmark.

 

 

 

 

Erik Jespersen er direktør for Teknik & Miljø i Esbjerg Kommune. Erik er uddannet Landinspektør og har en MPA fra CBS. Han har en mangeårig erfaring som leder i den kommunaltekniske sektor. Er bestyrelsesmedlem i Kommunalteknisk Chefforening.