Konference: Det gode rådgiverudbud

Udbud giver ofte anledning til diskussioner mellem tilbudsgivere og bygherrer om bl.a. proportionalitet og urimelige vilkår. FRI og Danske Arkitektvirksomheder ønsker derfor at sætte fokus på, hvordan et godt udbud kan skrues sammen, så det bliver mere værdiskabende for alle parter.

Derfor arrangerer de to organisationer i dialog med Bygherreforeningen en konference om det Gode Rådgiverudbud. På konferencen sættes der fokus på de udfordringer, som branchen oplever med udbud i dag, men fokus vil især være på, hvorledes man kan gøre det bedre, og i den forbindelse kommer oplægsholderne bl.a. ind på de gode cases og erfaringer fra Norge. 

På konferencen kommer der indlæg fra arkitekter, ingeniører, bygherrerådgivere og bygherrer, der hver giver deres bud på hvordan udbud kan optimeres til gavn for alle parter.

Konferencen finder sted mandag den 30. maj 2022 kl. 9 – 13 i Industriens Hus. Deltagelse er gratis, men forudsætter forudgående tilmelding.

Se programmet og tilmeldingsproceduren i dokumentet herunder. Eventuelle spørgsmål rettes til Ulla Michael på e-mail: um@danskeark.dk

Se andre kurser i FRI

Ekstra hold på Master i Brandsikkerhed
Ekstra hold på Master i Brandsikkerhed
På baggrund af en række opfordringer fra branchen har DTU nu besluttet ekstraordinært at oprette et nyt hold med start 31. januar 2022. Ligeledes tilbyder DTU adgangskurset ’Ingeniørmæssig matematik og fysik for bygningskonstruktører’ med start allerede 15. november 2021